2008-09-15

Vad ska man tycka

DN skriver idag engagerat om beslutet att ambulanshelikoptern i Stockholm inte längre ska bemannas med en läkare. Läkarna ska i stället sätttas på marken och arbeta i en akutbil stationerad i Nacka. Oppositionslandstingsrådet Dag Larsson rasar men skjuter sig i foten när han påminner om att hans eget parti förra mandatperioden drog in den extrahelikopter som fanns sommartid. Att omstationera läkaren är enligt Dag Larsson oförsvarligt. Att indragningen av sommarhelikoptern också möjligen påverkade akutvården verkar gå Dag Larsson förbi.

Men att avgöra om beslutet är rätt eller fel är i praktiken omöjligt. Läser man den känslosamma artikel får man lätt uppfattningen att det är ett oansvarigt beslut som fattats. Men sanningen är givetvis att en läkare på marken kanske kan disponeras på ett annat sätt och nå andra patienter.

Vad som är rätt eller fel är omöjligt att säga. Det är därför egendomligt att oppositionsrådet och den ambulansläkare som intervjuas är så säkra. Betydligt försiktigare är professorn i akutsjukvård med inriktning på akut omhändertagande, Maaret Castrén, på KI. Hon berättar att forskningen visar att en god prehospital vård minskar dödligheten. - Idealet vore förstås om vi hade både en akutläkarbil i city och helikopterläkare för att täcka upp ytterområdena. Men som det är nu får man vara nöjd att det finns läkare utanför sjukhusen över huvud taget, säger hon.

Och så är det givetvis. Beslutet att sätta helikopterläkaren i en bil kan vara ansvarigt. Likaväl kan socialdemokraternas beslut om att omdisponera resurser från sommarhelikoptern vara ansvarigt. Men läser man rubrikerna i DN får man en mer ytlig bild av beslutet.

DN, DN, DN

4 kommentarer:

Fredrik Antonsson sa...

Som gammal larmoperatör på SOS kan jag meddela att man kan använda helikoptern överallt, jag har varit med om att landa den vid Odenplan och på Vasagatan, medan bilen är bunden till vägar. Och hur Stockholms vägar av i dag ser ut vet vi ju... Helikopterverksamheten, med narkosläkare i kabinen innebär att hela länets befolkning snabbt kan få ett exemplariskt omhändertagande.

Och man kan ju ställa sig frågan vad denna läkare skall göra i centrala staden? Här kan man ju snabbt lasta, och vara på en akutmottagningen där det vimmlar av kollegor till densamma inom 10 minuter. Den möjligheten har inte skärgårdsfiskaren eller rospiggen.

Så förslaget att sätta läkaren i bil är ren och skär idioti, och detta tycker jag trots att jag är djupblå politiskt.

Morfar Lasse sa...

Felaktiga beslut i historien, godkänner inte nya politiska trångsyntheter.

Per Westberg sa...

Nog kan man sätta ned en helikopter på Odenplan men grejen är väl att helikoptern just då är på en lårbenshals på Husarö.

Parametrarna är så många att det inte går att avgöra vad som är rätt och fel.

Anonym sa...

Är inte det egentliga problemet att det två lägren egentligen bara står och slår på varandra, om ena gör nått säger andra genast att göra det motsatta (och givetvis det obligatoriska "vinner vi river vi upp det").

Vart finns långsiktigheten?