2008-09-18

Musiken bort

Trots att jag läst Gymnasieutredningen för jobbets räkning har jag missat att de estetiska ämnena (musik, teater eller bild) på gymnasieskolan ska bort som kärnämnen. De blir i stället fria val. Motivet är att elevernas möjlighet att fördjupa sig i andra ämnen ska öka. Detta kan man ju tycka vara lovvärt.

När jag själv gick i skolan på 70-talet drömde jag ofta om att slippa teckning och musik. Men det var under en tidsepok, Björklund får säga vad han vill, där skolan inte alltid kännetecknades av pedagogik och förmågan att få eleven att förstå varför man faktiskt hade ett visst ämne. Från teckningslektionerna minns jag bara Lou Reed-musiken och från musiken finns något dimmigt minne att jag lärde mig ett dirigentdrag.

Men efter att ha haft tre barn i den moderna skolan vet jag att undervisningen numera fungerar bättre och jag är säker på att de estetiska ämnena fyller en stor funktion för att öka förståelsen av vår omvärld. De estetiska ämnena bidrar till utvecklingen som människa och bidrar därför positivt till lärandet på andra områden. Möjligheten att välja bort några timmar teckning till förmån för spanskan kan i förstone uppfattas som smart. Men sannolikheten är stor att förståelsen för spanskan ökar om man närmat sig Picassos verk eller lyssnat till och förstått 3/4-takten i bolero. Den som haft musik som ämne i skolan lär även närma sig nyheten om att man hittat ett nytt stycke av Mozart med större förtjusning en eljest. DN-Komposition av Mozart påträffad.

SvD

Inga kommentarer: