2008-09-18

Högt uppsatta män i kyrkan


Jag passerade domkyrkan i Luleå och såg att högt uppsatta män jobbade från en skylift alldeles under klockan.

Det är bara att inse att vi här ser effekten av ett nyckfullt klimat. Arbetarna är i färd att knacka loss och byta frostskadade tegelstenar.

På senare år har flera byggnader i Luleå fått skador på teglet efter vintern. Fukt tränger in i teglet och fryser på. För domkyrkans del betyder det att man hittar tegelbitar på marken. Denna nya företeelse kan bero på att vintrarna inte är så kalla som förr och att temperaturerna ständigt varierar under vintern.

Bloggar om

Inga kommentarer: