2008-09-12

Ohly surar

Idag är vänsterpartiet sura på på DN Debatt. Besvikelsen riktas mot Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som i mångt intar en annan hållning och positionerar sig mot Vänsterpartiet när det gäller den ekonomiska politiken.

Lars Ohly och Ulla Andersson skriver:
Låt oss i det här sammanhanget göra det väldigt tydligt: Vänsterpartiet vill inte att statsfinanserna ska gå med underskott. Tvärtom. Vi vet att obalans i statsfinanserna är förödande för vanligt folk. Det är alltid de som kommer drabbas hårdast a ekonomiska neddragningar.
Vad bra med en så tydlig deklaration om hur ansvarig politik måste se ut. Synd då att man i praktiken fyller sin politik utan att ta hänsyn till denna insikt. Det är uppenbart att Vänsterpartiet fortfarande lever i en illusion och drivs av populism. Inte konstigt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill distansera sig från ett parti som uppenbart lever i samma bubbla som ledarna i forna östblocket.

2 kommentarer:

Leif Ekstedt sa...

S & Mp tar väl den partner som står till buds för att få regera.
V står säkert till tjänst och håller med de övriga bara om Lars Ohly blir minister.
Det gäller för Fp att hålla sina vandringsmän i styr så klarar sig nog Alliansen.

Anonym sa...

Vänsterpartiet vill höja skatten och den offentliga konsumtionen istället för den privata, inget konstigt med det väl? Det är ju bara en fråga om vi ska hjälpas åt i samhället, eller om alla får klara sig själva så gott de kan.