2008-09-28

Vissa monopol är bra

Bild: Sjöfartsverket
Lotsning är nog en sådan verksamhet som ska fortsätta som monopol i likhet med hur det ser ut i större delen av världen. Istället för att upphäva monopolet bör man i större utstäckning utföra lotsning från land och ge utökade möjligheter för lotsdispenser.

Kritik från Stockholm
Moderatpolitikern Ulla Hamilton är ordförande för Stockholms hamnar och har surnat till på Sjöfartsverket. Bakgrunden är att det sommaren 2007 uppstod lotsbrist i Stockholm vilket medförde att flera kryssningsfartyg med planerad destination Stockholm blev försenade eller helt enkelt valde att välja bort anlöp till Sveriges huvudstad.

Det är givetvis bra att Ulla Hamilton regerar men något egendomligt att hon tar till den vanliga retoriken nämligen att lösningen ligger i att avskaffa lotsmonopolet. Visserligen har de flesta monopol avskaffats de senaste seklen men att avskaffa lotsmonopoet tror jag inte på. Att bedriva konkurrens på detta område verkar ganska meningslöst och lär bara betyda högre lotsavgifter.

Lotsning är en komplicerad verksamhet
Jag brukar ibland vara inne på Sjöfartsverkets webbplats och kolla på lotsbeställningarna. Det som slår mig är att schemaläggning för lotsar och båtsmän måste vara väldigt komplicerad. På en bild nedan i detta blogginlägg finns ett diagram som visar att en stor del av lotsarnas arbetstid åtgår till väntan. Dels tar många lotsningar lång tid och dels är trafiken mycket ojämnt fördelad fördelad över veckans alla dagar och dygnets alla timmar. Av hänsyn till sjöfartsnäringen kan man knappast tänka sig att ett brutet monopol skulle innebära att flera lotsföretag fanns på samma lotsled. I stället skulle det bli frågan om upphandling och med den grad av specialisering som lotsning innebär skulle risken vara stor att man hamnade i privata monopol. Sådana monopol har en tendens att driva upp kostnader. Det finns exempel på länder där det finns privata utförare, till exempel Nederländerna, men de befinner sig bara i en konkurrenssituation vid upphandlingstillfället. Lotasavtalen är sedan mycket långa i tid.

Risk för kommunala initiativ
Jag är också ganska övertygad om att ett brytande av lotsmonpolet skulle innebära att kommunerna på sina håll gjorde lotning till en kommunal angelägenhet och detta är en utveckling som knappast skulle vara av godo för främjandet av en god infrastruktur.Ovanstående diagram finns i Statskontorets rapport 2007:18, Lotsning på entreprenad.

2 kommentarer:

Leif Ekstedt sa...

Kommunen kan ju finansiera några lotsar - omd et gynnar stadens utveckling och vårt goda rykte som turiststad.
Det är ju ganska valhänt av en politiker som hylla initiativkraft har brallorna ner i detta fall.

Hon säger ju" Vi vill att staten griper in"

Per Westberg sa...

Nej Leif det är inte möjligt för kommunen att finansiera "några lotsar". Ett sådant beslut skulle upphävas av länsrätten eftersom det strider mot kommunallagen. Kommunen får endast använda skattemedel till kommunala angelägenheter och lotsning är enligt lag en statlig angelägenhet.

Det finns ett gammalt kul rättsfall frå¨n regeringsrätten som jag brukar berätta om.

Tyresö gamla landskommun tänkte under kriget köpa en luftvärnskanon men eftersom försvaret är en kommunal angelägenhet uppävdes beslutet.