2008-09-13

Krigsförbrytelser i alla krig


Förra veckan stannade jag upp vid några krigskyrkogårdar i Italien. Runt Cassino mellan Neapel och Rom finns ett flertal begravningsplatser. De flesta gravsatta dog 1944 i striderna kring Monte Cassino där allierade trupper mötte hårt tyskt motstånd.

Kyrkogårdarna är välskötta även om besökarna med åren glesas ut. De som deltog i striderna och överlevde har nu passerat 80 år. De allra flesta som dog var i 20-årsåldern och han ofta inte skaffa familj. Ju längre tiden går desto färre är det som har personliga kopplingar till kriget. Ett undantag när det gäller besök är den polska kyrkogården där polska turister och pilgrimer stannar upp. Men den imponerande kyrkogården är å andra sidan en stark symbol för den polska frihetskampen som inte tog slut förrän östkommunismen föll.

På den tyska krigskyrkogården vilar sex soldater vid varje kors. Många av korsen saknar namn. I stället står där: EIN DEUTSCHER SOLDAT. Den vanligaste orsaken till att man inte kunnat identifiera de döda är att soldater stulit identitetslapparna som trofé. De allra flesta krigskyrkogårdar i världen finansieras med statliga medel. De tyska minnesplatserna utgör undantag och finansieras till största delen med frivilliga donationer.

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Bloggar om

Inga kommentarer: