2007-09-28

Källkritik av snitt

Möjligen drar kvällsredaktionen på DN lite väl stora växlar när de utropar "Outlaws har gett upp mc-kriget". Tidningen skriver vidare: - Jag pratade just med en person som sa att det stämde, säger en före detta medlem som vill vara anonym till DN.se.

Nog saknas det ganska mycket källkritik i denna artikel. För det första handlar det om hörsägen. En före detta medlem som talat med en "person". Sanningsvittnen radas på sanningsvittnen.

Inga kommentarer: