2007-09-05

Lag mot åldersdiskriminering gäller redan nu

Inför folkpartiets landsmöte nu i helgen har den kommande partiledaren Jan Björklund meddelat att det kommer att läggas ett förslag om förbud mot åldersdiskriminering i Sverige. DN kritiserar detta på ledarplats och man gör konstateranden att 50 plussare kanske alls icke är diskriminerade i det svenska arbetslivet. DN skriver:
Hur är det då med gamla - eller äldre eller ännu diskretare 50-plussare - är de verkligen eftersatta och maktlösa offer för fördomar? Knappast. Den stora 40-talistgeneration som nu ingått i sitt sjunde levnadsdecennium är de mest privilegierade årskullarna någonsin i Sverige. De har fått uppleva en makalös tillväxt, en expansion av utbildningsväsendet och kunnat skapa kapital ur en inflationsekonomi och ett perverterat skattesystem. Dessutom fick många av dem
makt och inflytande vid förhållandevis unga år, en makt som bland annat använts
till att göra arbetslivet säkert och tryggt för den som har fast anställning, men desto mer svårforcerat för den som står utanför. Den som är lycklig nog att ha denna anställning kan i dag dessutom behålla den till 67 år.
I mångt kan det konstateras att den tydligaste åldersdiskrimineringen i Sverige är omvänd. Det kan på goda grunder hävdas att yngre generationer drabbats av förändringar i till exempel socialförsäkringssystemen och omstruktureringen i bostadsfinansieringssektorn. Men när DN skjuter på folkpartiet glömmer man att en kommande lag mot åldersdiskriminering i arbetslivet handlar om en implementering av ett EU-direktiv. 2000 beslutades om ett direktiv om likabehandling, skulle alla medlemsstater ha infört en lag mot diskriminering på grund av ålder, sexuell läggning, religion, övertygelse och funktionshinder senast i december 2003. Vi har nu kommit till 2007 och en fullständig implementering av likabehandlingsdirektivet börjar nu närma sig. Teoretiskt skulle en person som anser sig blivit utsatt för åldersdiskriminering sedan lagen borde ha införts vända sig till EG-domstolen. Givetvis måste man tröska sig igenom de inhemska domstolarna men har ett land inte implementerat ett EU-direktiv skulle EG-domstolen kunna komma fram till att diskriminering skett.

Även DN måste inse att vi lever i Europa. Ibland får vi bita i det sura äpplet och implementera lagstiftning som kanske har större betydelse i andra EU-länder. Det är föga klokt att skylla folkpartiet för lagstiftningsiver.

Min personliga reflektion när det gäller likabehandlingslagstiftningen är att den har stor betydelse för att motverka diskriminering. Möjligen känner jag att diskrimineringsgrunden funktionshinder inte får det fokus som skulle behövas.

Andra bloggar om: ,

5 kommentarer:

Theodor sa...

Bra tänkt!

Anonym sa...

Du har fel. Åldersdiskriminering gäller inte i Sverige, enligt diskrimineringsombudsmännen (4st.) så kan den införas tidigast 2008. Apropå funktionshinder så är den ganska tandlös eftersom tillgänglighteten för funktionshindrade inte finns med i diskrimineringslagstiftningen, i Sverige skall tilläggas. Sverige ligger långt efter andra länder i världen när det gäller diskriminering.

Per Westberg sa...

Nej jag har inte fel. Enligt EU-direktivet skulle Sverige ha en nationell lag senast den 31 december 2006.

Jag skriver: Teoretiskt skulle en person som anser sig blivit utsatt för åldersdiskriminering sedan lagen borde ha införts vända sig till EG-domstolen. Givetvis måste man tröska sig igenom de inhemska domstolarna men har ett land inte implementerat ett EU-direktiv skulle EG-domstolen kunna komma fram till att diskriminering skett.

Detta som en effekt av att EU-rätten ytterst är svensk lag.

Däremot kan ingen svensk myndighet utan stöd i nationell lagstiftning driva ett mål.

Per Westberg sa...

HEUREKA
Jag har hittat en D-uppsats som på ett pedagogisk sätt konstaterar att jag har rätt. http://www.uppsatser.se/uppsats/ffd3728827/

Per Westberg sa...

Om anonym fortfarande tvekar kring min utsaga rekommenderar jag en titt under ett officiellt EU-dokument: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/1_2_1_sv.htm

Det är skönt att ha rätt.