2008-05-25

Gör Anders Borg till justitie- och försvarsminister

DN:s ledare idag är en häftig vidräkning med nya moderaterna. Ledarskribenten ställer frågan vad moderaternas nu pågående kampanj, som syftar till att visa på framgångarna i regeringspolitiken, säger om inställningen till alliansens övriga partier. De övriga partierna får inte vara med på segertåget och risken är uppenbar att detta är en ledarstil som genomsyrar politiken. Även om moderaterna är det största partiet är det nog ganska klart att det var just alliansen som vann valet. Det handlade om att de borgerliga partierna uppträde med enad röst.

De flesta partierna har tidigt lyckats få igenom viktiga delar i sina valprogram och det är väl egentligen bara kristdemokraterna som kan sorteras in i fållan för löftesvikare. Förvisso har man baxat fram vårdnadsbidraget men det populistiska löftet om sänkta bensinskatter övergavs tidigt och fastighetsskatterreformen är långt ifrån den modell som kristdemokraterna tänkte sig.

DN skriver:
De nya moderaterna går just nu igenom en allvarlig förtroendekris. Vanskötseln av försvaret och rättsväsendet har fått många borgerliga sympatisörer att ifrågasätta utvecklingen av moderata samlingspartiet. För dem framstår det som obegripligt att en liberal-konservativ regeringschef inte ser till att statens kärnuppgifter fungerar. Senast var det hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, som har landets mest prestigefyllda juristjobb, som på DN Debatt vittnade om hur den ensidiga satsningen på polisen försatt åklagarmyndigheten och domstolsväsendet i en prekär ekonomisk situation. Trots att statens ekonomi är god har den moderata justitieministern inte gett de rättsvårdande myndigheterna tillräckliga resurser för att klara jobbet.

Detta är tänkvärt men visar återigen att det inte är statsministern som styr. I stället heter den verklige regeringschefen Anders Borg och i sanning bär han nog inte den konservativa grundsynen om statens uppgifter. Men han är i sin ultraliberala hållning pragmatisk vilket visas av att han gett en myndighet ett välförtjänt tillskott. Tullverket fick den slant man behövde.

Grejen är bara att Tullverket är en rättsvårdande myndighet som ligger under finansdepartementet. Skulle då förvarsdepartementet och justitiedepartementet blir enheter i finansdepartementet kanske politiken skulle bli ansvarsfull och konsekvent. :)

Bloggar om

2 kommentarer:

Calle Fridén sa...

Jag undrar om det inte är ett faktiskt borgerligt moras vi beskådar. För okunniga kan det vara bra att påminna om hur det gått för tidigare borgerliga regeringar. Det kanske är så att samsynen är en sak som existerar i det allra översta skiktet, medan det även mellan borgerliga partier inbördes kan finnas hiskliga skillnader på gräsrotsnivå. Och så småningom kommer alltid dessa skillnader att sippra fram till den högsta ledningen.
Om inte annat är ju detta bara ytterligare ett tecken på en ohyggligt svag statsminister.
Tyvärr

Leif Ekstedt sa...

Någon borde försöka få igång Alliansen igen!
Snart har vi ändå tvåpartisystemet igång. Skall vi gissa på år 2020?
Tills dess får jag väl fortsätta rösta M.Även om jag ser bristerna!