2008-05-10

Onödig process i regeringsrätten


Regeringsrätten ger prövningstillstånd på ett ärende där de klagande yrkar att deras registrerade partnerskap, vilket ingåtts genom vigsel i Kanada, skall registreras i folkbokföringen som ett äktenskap. Länsrätten och därefter kammarrätten menar att då äktenskap enligt äktenskapsbalken bara kan ingås mellan man och kvinna kan ett reglerat förhållande mellan två personer av samma kön inte anses vara ett äktenskap. I Sverige finns institutet registrerat partnerskap för samkönade par.

I min begreppsvärld har prästerna Lars och Lars gift sig. De är förenade i ett äktenskap. Men nu är det så att äktenskap har en legaldefinition* i lagstiftningen. Ordet betyder inte nödvändigtvis samma sak som jag personligen tycker att det borde göra. Förhoppningsvis har vi snart en lagstiftning som också använder begreppet äktenskap för samkönade par.

Men jag har svårt att förstå att man driver denna fråga rättsligt. Sannolikheten för att regeringrsätten kommer till en annan slutsats än de andra förvaltningsdomstolarna är liten. Utfallet spelar ingen roll.

Inrikta i stället kraften på att åstadkomma en könsneutral äktenskapslagstiftning.
* Om legaldefinition säger Nationalencyklopedien:
stipulativ, dvs. för språkbruket på ett visst område bestämmande, definition som förekommer i lagtext och vars syfte är att precisera de föremål eller handlingar som lagen behandlar.

Bloggar om ,

1 kommentar:

Leif Ekstedt sa...

Har drivit frågan sedan 2003.
Håller med om det Du skriver.
Som kyrkligt intresserad anser jag
Caroline Krook har varit på spåret sedan länge. Men varför inte ett juridiskt kontrakt för alla par.
Kyrkliga vigslar är helt utmärkt. Men efter en kyrklig vigsel skulle man gå till staten och begära skriftlig juridisk bekräftelse.
Jag skrev på bloggen i dag.
MVH Leif Ekstedt