2008-08-30

Ateister kan begravas på protestanternas kyrkogård


I förra veckan var jag på Irland. Jag besökte även Nordirland och det fanns anledning att reflektera över katolska kyrkans starka ställning i republiken Irland och på den kvarvarande uppdelningen mellan katoliker och protestanter i Nordirland.

Jag läser på BBC:s webbplats att en ateistisk kvinna i grevskapet Donegal som tillhör republiken Irland blivit begravd i nordirländska Londonderry eftersom det saknas begravningsplatser för ateister i Donegal. Myndigheterna förklarade för de anhöriga att det inte fanns gravplats eftersom begravningsplatserna var kyrkliga. Detta verkar ju allmänt bedrövlig och en smula förvånande i ett land som tillhört EU sedan 1973.

Men samtidigt ler jag när jag läser att sonhustrun till den avlidna kontaktat Londonderrys kommun och frågat om de kunde begrava en ateist. Kommuntjänstemannen förklarade att detta var möjligt eftersom man hade begravningsplaster för såväl katoliker, protestanter som muslimer. Den anhörige hade då frågat om man skulle anlägga en ateistsektion. -Nej, nej, svarade kommuntjänstemannen. -Den avlidna kan begravas med protestanter.


Bloggar om

Inga kommentarer: