2008-08-31

Vill vi ha ett glapp

Glappet minskar mellan blocken skriver TT med anledning av nya opinionssiffror från Novus Opinion. Även TV4 använder ordet "glapp".

Jag uppfattar ordet glapp som en springa eller ett hålrum som är oönskat. Om glapp har den betydelsen så betyder det alltså att det egentligen inte är bra att de politiska blocken uppvisar skillnader i sympatier från väljarna.

Bloggar om , ,

Inga kommentarer: