2008-08-30

Skrämmande uppgifter om alkoholmissbruk

Förnekelse av problemen med skenande alkoholbruk handlar om att stoppa huvudet i sanden.
Alkoholism och skador på grund av alkoholmissbruk ökar kraftigt i Sverige. För kvinnor talas om en 50-procentig ökning och bland män anges en ökning på 25 procent under fyra år. Det är skrämmande siffror. Docent Sven Andréasson, överläkare vid Beroendecentrum Stockholm samt chef för alkohol- och narkotikaavdelningen på Statens folkhälsoinstitut menar på goda grunder att sänkta alkoholskatter, privatinförsel från utlandet och via Internet samt förlängt öppethållande på Systembolaget och allt fler restauranger med spritserveringstillstånd är orsaken till den allvarliga situationen.

Det är bara att erkänna att en förnekelse av Andréassons påstående handlar om att stopppa huvudet i sanden för den egna önskebilden av det går att förena en personlig frihet och marknadsliberalism med en sund alkoholpolitik.

Jag inser att jag själv faller in i den liberala och förskönande synen på alkohol. Ett bra exempel på detta är att jag igår skrev blogginlägget "Hemligheter på Medborgarplatsen" där jag gav tips om hur man ska göra sina inköp på Systembolaget Folkungagatan 56. Till mitt försvar ska jag ändå säga att jag i samma inlägg drog en lans för Systembolagets bevarande.

Aftonbladet

Bloggar om , , ,

Inga kommentarer: