2009-02-04

Adjungerad

SvD fångar nog många läsare idag när man slår till med den braskande rubriken "Professorstitel kan köpas". Men nu är nog systemet med adjungerade professorer inte fullt så illa. Att någon annan än universitetet eller högskolan betalar lönen för den adjungerade professorn är väl inte riktigt samma sak som att man kan köpa titeln. I realiteten handlar det om en noggrann prövning av professorskompetenta personer. Det är väl bra att institutioner kan få in extra resurser i forskning samtidigt som systemet möjliggör den befuktning som ligger i att de adjungerade professorerna är yrkesverksamma någon annanstans.

Inga kommentarer: