2009-02-26

Kungen har rösträtt

Jag har haft en del kontakter med journalister de senaste dagarna om Succcessionsordningens regler att Konungen och den kungliga familjen bekänna sig till den rena evangeliska läran. Efter att ha konstaterat att denna bestämmelse bara gäller kungen eller drottningen i deras egenskap av statschef samt prinsar och prinsessor som är tronföljare frågade en journalist om Daniel Westling kommer att ha rösträtt.

Det är en rätt egendomlig skröna att kungen inte skulle ha rösträtt. Kungen har rösträtt precis som alla andra och betalar skatt. Men givetvis utnyttjar kungen inte sin rösträtt. Däremot har konungen straffrättslig immunitet och kan inte åtalas för sina gärningar.

Inga kommentarer: