2009-02-14

Birgitta Dahl - socialdemokrat mot partilinjen


Idag är det Alla hjärtans dag. Gör som jag. Gå in på UNICEF och stöd arbetet bland barn och unga. Du kan bland annat köpa fotbollar, hopprep, mediciner och skolböcker. Klicka här.

Frågan är om inte förra talmannen, socialdemokraten Birgitta Dahl bryter mot en inmurad socialdemokratisk rättstradition när hon i egenskap av ordförande för UNICEF Sverige skriver på SvD Brännpunkt idag. Tillsammans med generalsekreteraren Véronique Lönnerblad menar hon att FN:s barnkonvention ska upphöjas till lag. Därigenom ser UNICEF Sverige följande fördelar:

•Barnkonventionen skulle bli direkt tillämpbar i svenska domstolar och vid andra myndigheter, till exempel Migrationsverket.
•Det skulle ställa högre krav på kompetens hos beslutsfattare om barns behov och
rättigheter.
•Barnkonventionens innehåll och syn på barn skulle tas på större allvar och få större genomslag i praktiken.
Jag tycker att detta är klokt tänkt. FN:s barnkonvention liksom FN:s allmänna deklaration för de mänskliga rättigheterna är dokument som vilar i en god människosyn. De är fullt möjliga att tolka av domstolar. Men samtidigt har socialdemokraterna alltid haft en misstro mot att jurister tolkar lagar utifrån just konventioner och grundläggande dokument. Den socialdemokratiska hållningen demonstrerades tydligt av förre talmannen Thage G. Peterson i SvD Brännpunkt den 27 september 2007 då han skrev a propos arbetet med grundlagsöversynen:
Från tid till annan har en utökad lagprövningsrätt och en författningsdomstol diskuterats. Att införa en sådan vore att omyndigförklara det demokratiska politiska systemet som har fungerat väl i Sverige sedan parlamentarismen infördes i vårt land.
Birgitta Dahl går emot en socialdemokratisk rättstradition. Det är bra. Om FN:s barndeklaration blir lag avhänds en del av riksdagens makt. Detta är inte konstigt enligt västerländska rättstraditioner men det går på tvärs mot den socialdemokratiska partilinjen.

Bloggar om , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Detta är väl ändå en lite haltande logik? Om riksdagen gör barnkonventionen till vanlig lag, inte grundlag, har väl riksdagen inte gjort något konstigare än i all annan lagstiftning. Birgitta Dahls mycket goda förslag bör inte misstänkliggöras i onödan! Om det genomförs vinner man något för "de minsta" samtidigt som vi alla vinner på att statens blir mindre hycklande och motsägelsefull i sina åtaganden.

Per Westberg sa...

Låt mig med en gång markera att jag tycker att Birgitta Dahls förslag är bra. Men det klassiska socialdemokratiska dilemmat består i att man genom att anta konventioner som lag minskar de svenska polikernas makt att genom egna beslut ange inriktningen på den dömande verksamheten. Med nödvändighet sker en förflyttning från politisk makt till domarnas rättsutövning. Detta är inte konstigt i andra länder men mycket misstänkliggjort i Sverige.

Nu vet jag inte om Birgitta Dahl tänker att FN:s barnkonvention i likhet med Europakonventionen ska skrivas i regeringsformen. Men eftersom hon tänker att barnkonventionen exempelvis ska ha företräde framför till exempel utlänningslagstiftningen är det väl så kommer att bli.

Jag hoppas verkligen att debatten nu fortsätter.