2009-02-12

Strålning räddar liv

För 10-15 år sedan arbetade jag med en del ärenden som handlade om byggnationer av 3G-master. Inte sällan var det en stark opinion mot master och sändare trots seriösa miljöprövningar. Att människor känner sig oroliga för strålning har jag förståelse för men samtidigt är det egendomligt att så få har insikt om nyttan att tekniken också räddar liv.

Ett bra exempel på hur teknikutvecklingen kan användas redovisas idag i DN. Räddningstjänsten i Storgöteborg genomför försök där man filmar olycksplatser för att ge stabsbefäl bättre och säkrare beslutsunderlag.

Jag vill inte bortse från att elektromagnetisk strålning kan förorsaka sjukdomar även om forskningen väl inte riktigt kan belägga sambanden. Men samtidigt är det ganska enkelt att inse att ambulanser som har teknik där läkare på sjukhuset kan få underlag för diagnos och behandling faktiskt räddar liv.

Inga kommentarer: