2009-02-15

Civilkurage möter dumhet

Konstfackstudenten som spelade psykotisk och iscensatte ett fingerat suicidförsök på Liljeholmsbron skriver nu på Newsmill att hon vill be de personer som ingrep om ursäkt. Hon vill också träffa de hyggliga människorna. Civilkurage skulle alltså möta dumhet. Den hyvens människor som hon nu bjuder in till möte utsätts för ytterligare påfrestning för vem vågar lita på studenten. Har vi sett ett absurd konstuttryck kan de givetvis följas av fler.

Historien blir bara värre och hennes utspel på Newsmill får väl antas vara en del i installationen. I sak är jag faktiskt intresserad av vad det kan vara hon håller på med. En dolda kameran kanske.

En sen vinternatt när jag var 20 år var det en ung kvinna som försökte kasta sig ur en vagn på Roslagsbanan mellan Roslags Näsby och Djursholms Ösby. På den tiden var dörrarna inte förreglade och jag minns att jag kastade mig över kvinnan när hon just fått upp dörren. Givetvis var det väldigt obehagligt, sannolikt utsatte jag mig själv för fara och ibland påminns jag om händelsen. Under tio minuter tryckte jag ner kvinnan på golvet innan polisen kom. Någon debriefing var det aldrig tal om och jag fattade egentligen inte vad som hänt. Än idag vet jag inte om jag hanterade situationen rätt.

Skulle det nu dyka upp någon som säger att det var en konstnärlig installation jag var inblandad 1980 skulle jag bli förbannad.

DN

Inga kommentarer: