2009-02-23

Vidtomfattande och obestämd natur

Kollegan tillbringade lördagskvällen med att läsa kyrkolagsutskottets betänkande nr 30 1908. Där fann han följande formulering:
De uti herr Lindstedts motion i öfrigt framställda önskningar finner utskottet vara af så vidtomfattande och obestämd natur, att utskottet icke kunnat i anledning däraf för Kyrkomötet framlägga något särskildt förslag.
Med tanke på att remissinstans efter remissinstans dissar förslaget om en särskild FRA-domstol kan kanske formuleringen, lämpligen anpassad, vara något för Justitieutskottet.

SvD, DN

Bloggar om

Inga kommentarer: