2009-02-17

Glad för prästkandidaternas skull


Duktigt av lagutskottet att baxa fram en lagrådsremiss om könsneutrala äktenskap. Dessutom är de skickliga i att hantera den svåra juridiska läran om övergångsbestämmelser. Även de som prästvigs i sommar kommer att ha vigselrätt under ytterligare ett år.

För några veckor sedan mötte jag prästkandidaterna på Pastoralinstitutet i Uppsala. De delade meningar i frågan om Svenska kyrkan ska ha vigselrätt eller inte. Men många av dem var uppenbart besvikna över att just deras kull av nya präster skulle hamna i kläm. Eftersom de skulle prästvigas efter det att den nya lagen träder i kraft i maj skulle de inte ha vigselrätt som redan prästvigda skullefå ytterligare ett år, i avvaktan på Kyrkomötets ställningstagande, genom en övergångsbestämmelse i lagförslaget. Lagförslaget bygger ju på att samfunden, inklusive Svenska kyrkan, ska anmäla sina behöriga vigselförrättare. Dagen skrev om detta den 5 februari.

Besvikelsen är förståelig. Kandidaterna har pluggat och kämpat i en massa år och ser fram mot sitt framtida jobb i kallelsen som präster. En liten detalj i allt har varit att de lovat kompisar och släkt att den dag jag blir präst ska jag viga just er. Detta har varit en mycket tydlig, om än detalj, i allt det stora som väntar dem som präster i framtiden.

Men nu fixade lagutskottet till detta som såg ut att bli en tråkig effekt av den nya lagen. Genom den geniala övergångsbestämmelsen som nu formulerats ska de tidigare bestämmelserna för präst i Svenska kyrkan gälla i den äldre lydelsen till utgången av april 2010.

Bloggar om

Inga kommentarer: