2009-02-08

Snurriga professorer

Den 29 januari skrev jag inlägget "Konstfack hotar kulturpolitiken" om hur taffliga lärare på Konstfack på ett vämjeligt sätt stöttar den student som spelat psyksjuk och blivit inlagd på S:t Görans psyke. Döm om min förvåning när jag idag läser i DN hur flera lärare på institutionen för Konst vid Konstfack tar sin student i försvar. Deras text är ett försvar för konstens alla uttryckssätt och texten är inget annat än ren gallimatias. Om nu studenten har goda bevekelsegrunder för sitt tilltag borde dessa lärare vänta tiden an och inte gå in i debatten.

Jag har full förståelse för att konsten ska ta sig många uttryck. Men tyvärr lär dessa lärare bara skapa ytterligare fördomar mot kulturarbetare och därmed minska förutsättningarna för att deras studenter ska kunna få ägna sig åt konst i framtiden. De sänker den anrika och viktiga institutionen Konstfack. Följande citat i texten väcker frågor:
Men vi tycker inte att psykiatrin ska vara ett fredat fält för infiltrerande, kritiska handlingar.
En följdfråga är naturligtivs om dessa lärare överhuvud anser att det finns något som är "fredat fält infiltrerande, kritiska handlingar".

De lärare som skrivit under inlägget i DN är: Professor Magnus Bärtås, professor Gunilla Bandolin, professor Marysia Lewandowska, lektor Andrea Creutz, adjunkt Tomas Elovsson och prefekten lektor Olof Glemme.

Ett intressant fält för "infiltrerande och kritiska handlingar" skulle kunn vara att sluta betala lön till lärarna. Eller?

9 kommentarer:

Anonym sa...

Anrik? Viktig? Mig veterligen är det enda de lyckas att examinera ifrån den "skolan" kvinnor som kan "kissa rakt" på scen och nu senast uppmärksamhetstörstande misslyckade människospillror.

Det går inte att skapa ytterligare fördomar mot kulturarbetare, eftersom deras anseende redan är kört i botten, och detta om något var sista spiken i kistan.

Detta berör inte heller mig i ryggen. Lägg ner skräpet.

/Björn

Anonym sa...

"Studenten gick i förväg igenom aspekterna med advokater, psykologer och olika chefer för psykiatriska mottagningar runtom i landet."

Dessa chefer var nog oerhört positiva till idén?

Anonym sa...

Jag tycker att du har en skrämmande inskränkt och fördömande syn på denna händelse. Om du läser lärarnas text så ser du att de ifrågasätter riktigheten i den beskrivning av händelseförloppet som slagit rot i medierapporteringen.

Den kanske inte är korrekt, har du reflekterat över det? De skriver vidare att när verket presenteras kommer syftet med verket att klargöras.

Studenten, Anna Odell, tycks också har också gjort hemläxan, enligt lärarna. Hon har konsulterat advokater, psykologer och olika chefer för psykiatriska mottagningar runtom i landet.

Jag tycker att du ska läsa artikeln en gång till och nyansera din kritik en smula. Tänka på att det alltid finns flera sätt att se på komplexa frågor. Du tycks ha anammat det gängse kvällstidningssättet - kraftigt förenklat och oftast hårt vinklat för att lyfta fram en konflikt. Det ger sällan en korrekt och rättvisande bild, även om det är retoriskt effektivt.

Anonym sa...

Det står alltmer klart att Konstfack befinner sig i ett amoraliskt parallelt universum där icke-konstnärer endast utgör någon sorts arbetsmaterial man kan utnyttja som man behagar och i vilket Konstens Högre Ändamål alltid helgar medlen.

Även om psykvården som all annan verksamhet (inkl. Konstfuckup) behöver kritiskt granskat måste tilltaget som patetiskt (speciellt som wallrafferi), och man frågar sig om även den allmänhet som faktiskt bryr sig om sina medmänniskor till räckligt mycket för att ingripa och skall granskas och förnedras (dessa skiter uppenbarligen Konstfrakk och prefekt Slemme fullständigt i).

Är slutsatsen man ska dra att man bör vänta tills personen hoppas så man kan vara säker på att det inte är ett konstprojekt eller om man ser en konstnär i en situation som normalt skulle rättfärdiga ett ingripande strunta i det eftersom det antagligen är ett konstprojekt.

En observation man tveklöst kan göra är att de flesta som försvarat tilltaget haft påfallande svårt att föra ett logiskt resonemeng …

Anonym sa...

Det står alltmer klart att Konstfack befinner sig i ett amoraliskt parallelt universum där icke-konstnärer endast utgör någon sorts arbetsmaterial man kan utnyttja som man behagar och i vilket Konstens Högre Ändamål alltid helgar medlen.

Även om psykvården som all annan verksamhet (inkl. Konstfuckup) behöver kritiskt granskat måste tilltaget som patetiskt (speciellt som wallrafferi), och man frågar sig om även den allmänhet som faktiskt bryr sig om sina medmänniskor till räckligt mycket för att ingripa och skall granskas och förnedras (dessa skiter uppenbarligen Konstfrakk och prefekt Slemme fullständigt i).

Är slutsatsen man ska dra att man bör vänta tills personen hoppas så man kan vara säker på att det inte är ett konstprojekt eller om man ser en konstnär i en situation som normalt skulle rättfärdiga ett ingripande strunta i det eftersom det antagligen är ett konstprojekt.

En observation man tveklöst kan göra är att de flesta som försvarat tilltaget haft påfallande svårt att föra ett logiskt resonemeng …

Per Westberg sa...

Anonym som anser att jag har en "skrämmande inskränkt och fördömande syn på denna händelse".

Jag har läst texten mycket noga och inser att jag givetvis inte kan veta vad installationen går ut på och att det kan finnas brister i rapporteringen. Just därför har jag skrivit att lärarna inte borde gå in i debatten just nu.

Maja sa...

Din bloggpost hjälper till att odla såna som Björn.

Anonym sa...

"Jag tycker att du har en skrämmande inskränkt och fördömande syn på denna händelse. Om du läser lärarnas text så ser du att de ifrågasätter riktigheten i den beskrivning av händelseförloppet som slagit rot i medierapporteringen."

Och du tror att folk verkligen går på deras beskrivning???

Artlover sa...

Sånt här är härligt. Konsten är slagkraftig. Vad Anna Odell har gjort är att spegla den verklighet som konsten gör i sin kultur. Konsten är en kulturyttring som speglar dess samtid och har gjort så i alla tider. Att hon försvaras av sina lärare kan jag förstå. Jag vet av egen erfarenhet att lärarna på Konstfack är väldigt omhändertagande mot sina studenter eftersom jag har läst där själv, dock då på BI.