2009-02-09

Brandmän som vigilanter

Jag läser i NSD att deltidsbrandmännen i Råneå i Norrbotten rycker ut på inbrottslarm och bus i Råneå. Detta kan man ju tycka är jättebra i bygder där polispatruller sällan syns till. Centerpolitikern Erland Nilsson kallar detta "Larmprojektet" och menar att det blir lugnare i Råneå med brandmän som är ute och vakar. Även Luleås räddningschef, Patrik Bylin, uttrycker entusiasm. Frågan om han är lika positiv när räddningstjänstens personal skadas eller när busarna vänder sin vrede mot brandkårens material och byggnader.

Jag är väldigt skeptisk. Det får inte bli räddningstjänstens sak att vara väktare och vigilanter. Risken är stor att räddningstjänsten får uppgifter som gränsar till de polisiära vilket kan leda till att förtroendet för räddningstjänsten minskar. Folk får och ska vara ute på gatorna men räddningstjänstens resurser och förtroende ska användas för räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor samt för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön.

Att hjälpa hemtjänstspersonalen med åldringar som behöver lyftas och kunna hantera en defibrillator är bra insatser som deltidsbrandmän kan ägna sig åt. Men att patrullera i räddningstjänstens utryckningsfordon och åka på inbrottslarm är ingen bra aktivitet.

NSD, Råneås röda räddare

2 kommentarer:

Anonym sa...

I stället kunde man bredda utrymmet för nödvärn och låta folk i glesbygden organisera egna skyddsammanslutningar där polisen sviker.

Per Westberg sa...

Hur då menar du. Reglerna om civila ingripanden och nödvärnsrätten räcker gott som det är. Eller vill du att man ska få skjuta klottrare med hagelbössa.