2009-02-15

Svenska kyrkan om etanol


Debatten kring etanolen som drivmedel i bilar har lyst med sin frånvaro den sista tiden. Med jämna mellanrum dyker dock misstänkliggöranden upp. Det är därför glädjande att Svenska kyrkan, Naturskyddsföreingen och Latinamerikagrupperna med hjälp av SwedWatch nu presenterat en rapport om den importerade etanolen.

Studien visar att det återstår en del arbete med att vidareutveckla kriterier och produktion för att göra etanolen hållbar. SwedWatch konstaterar vidare att det finns flera möjligheter att satsningear på etanolproduktion i Tanzania kan ge positiva effekter.

SwedWatch konstaterar att etanolen miljömässigt är överlägset de fossila bränslena.

Läs mer hos Svenska kyrkan
SwedWatch, En brännande fråga

Bloggar om

Inga kommentarer: