2009-12-12

350 slag för miljön


På söndag den 13 december kommer kyrkklockor i hela Sverige och världen att dåna för klimatet. Uppmaningen att låta klockorna ringa 350 slag kommer från Kyrkornas världsråd.

Tanken är att klockan ska slå 350 slag – vilket symboliserar den koldioxidhalt i atmosfären, 350 ppm, som anses vara säker för att vi ska förmå hålla den globala uppvärmningen under 2 grader och därmed förhindra kraftiga och plötsliga okontrollerbara förändringar i klimatet.

Bloggar om ,

Inga kommentarer: