2009-12-19

Kristofobi

Jag tillhör dem som hävdar att man inte kan tala om kristofobi i Sverige. Likaså anser jag att man inte ska pådyvla andra sin religion. Starka skäl talar till exempel mot att man har obligatoriska skolavslutningar i kyrkan och vi måste ständigt reflektera över att vi lever i ett mångkulturellt samhälle.

Men ibland måste man ta sig för pannan. Den statliga utredningen Folkbokföringen (SOU 2009:75) föreslår bland annat att man ska upphöra att ha församling som minsta indelning i folkbokföringen. Utredningen skriver (sid 516 f.):
Att folkbokföringsorten och födelsehemorten i dag utgörs av en församling innebär vissa problem, främst att orterna kan ha långa eller kristna namn, undanröjs.
Att man reagerar på långa församlingsnamn kan jag förstå. Hällby församling med Tumbo och Råby-Rekarne är ingen höjdare som benämning på exempelvis födelsehemorten i passet. Men att påstå att kristna församlingsnamn är ett problem är oerhört egendomligt och historielöst. Att det finns församlingar med namn på helgon och bibliska personer kan jag erkänna. Men likaså finns det många församlingar med namn som är hämtade från fornnordisk tradition. Ingen lär väl lida av att det finns församlingar som heter Odensvi eller Torsåker. Och med denna argumentation borde man kanske byta namn på kommunerna Eskilstuna och Staffanstorp. I Stockholm kan vi inte ha ett torg som heter Mosebacke.

Folkbokföringen, SOU 2009:75

Läs även andra bloggares åsikter om ,

3 kommentarer:

Bengt O.. sa...

Här håller jag helt med dig. Det verkar vara ett återfall i 68-ideologin då t.ex. begreppet "stad" ersattes med "kommun" eller ännu hellre "kommunblock", då departementen inte längre fick vara Kungliga (utom UD av någon anledning-obs att jag är republikan men tycker ändå att detta var löjligt), då kommunchefen i Stockholm inte fick vara "överståthållare" utan degraderades till 'landshövding' osv. osv. Nog kan man vara ateist eller agnostiker men ändå med nöje skriven i S:t Botvid eller dyl. Att ordensväsendet avskaffades tycker jag också var onödigt men kanske är jag biased här eftersom jag därmed missade Nordstjernan.

Man kan gå längre. Är det verkligen OK att ha ett torg som heter "Ryssgården" med tanke på hur trångt de mänskliga rättigheterna sitter i Ryssland osv?

Per Westberg sa...

Och fy för Sören för ormsaltare.
Att departementen inte heter kungliga tycker jag var okej. Trots att jag är rojalist. Kungen fick ju en annan ställning 1974. Det där med Överståthållaren kan nog inte skyllas på 68 eftersom besluten måste ha tagit i mitten på 60-talet.

Men kanske är det ett fenomen i stil med tendentiösa 68-tankar.

Leif Ekstedt sa...

När företagen har problem så omorganiserar man på något vis.
Men varför kan man inte låta församlingarna behålla sina ursprungliga namn. Samfälligheterna borde ha så stor insikt ,att de värnar om sina församlingar. Haken är den, att församlingarnas kyrkoråd för det mesta försöker få med sitt namn i
samfällighetens namn.
Församlingarna behöver stöd och hjälp som kan hämtas i samfälligheten.
Men ändra på skrivningen av hur ofta församlingen skall ha gudstjänst och ange det i stället för Samfälligheten. Ekonomiskt och
så låter det ju så bra när man anger,att Samfälligheten har sju gudstjänster i veckan!!
Konfirmerad i Eds församling 1947!!