2009-12-13

Wetterberg glömmer norrmännen åter igen

Sacos samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg utvecklar och fördjupar idag sina visioner att bilda en nordisk förbundsstat som skulle ge de nordiska länderna en internationell maktställning. När han skrev i ämnet förra gången den 27 oktober konstaterade jag att det var en bra idé men frågade mig samtidigt vad norrmännen skulle säga.

Nu återkommer alltså Wetterberg starkt av läsarkommentarer. Men inte heller denna gång reflekterar han över norrmännen som otvivelaktigt spelar på en annan planhalva än övriga Norden. Han citerar postiva finländare, islänningar och danskar men norrmännen lyser med sin frånvaro. Själv fick jag en kommentar av en norrman som frankt deklararerade:
Korrekt betraktning hva gjelder eventuell norsk interesse for en slik union. Vi er selvfølgelig ikke interessert i å bli med.

Vi opplever for øvrig at vår store udemokratiske nabo, EU, stadig prøver å presse oss for penger, og registrerer med en viss forbauselse at det nettopp er delstatene verge, Danmark og Finland som er våre største motstandere i EU.

Så, atter en gang: Takk som spør, men nei takk.
Wetterberg drar även slutsatser på andra grunder. Och något förbryllande är det när han skriver:
Under de senaste årtiondena har ekonomin och arbetsmarknaden snarast varit mer aktivt nordiska än politiken och staterna. Nordea, Statoil, Stora Enso, Fortum, Schibsted och Nestlé är några exempel.
Hur i all världen kan han få in Nestlé här. Nestlé är världens största livsmedelsföretag och ska väl närmast betecknas som schweiziskt.

Kyrkoordnaren, Bra idé men vad säger norrmännen

DN Debatt, Historisk möjlighet att skapa en nordisk union

2 kommentarer:

Anonym sa...

Den enda undersøkning som jag har læst om æmnet sæger att æven norrmænnen har en majoritet førr, æven om den ær minst i Norden.

Anonym sa...

Typisk svensker. dere glemmer historien. For all del, kall aldri dette prosjektet UNION, det er omtrent det samme som Quisling i Norge.
Dere må være påpasselig med a si: Den skandinaviske Føderasjonen.

Finland, Sverige, Danmark, Norge, Island, Færøyene, Grønland, Skottland, Irland, Wales og england skulle være Landene i en slik føderasjon.

Med en felles skandinavisk Krone for alle landene untatt de Britiske øyer som ville ha Pund.
Videre må mange lover og regler samkjøres, særlig på alt innen handel.
Noen hovedstad er helt unødvendig og skaper bare ufred. Enkelt å greit ha samligstedet på rundgang mellom landene, det skaper samhold.
Finsk og Islands må skadinaviseres mer så vi alle forstår språkene uten å sitte på skolebenken.

Uviljen i Norge er mot UNION ikke Føderasjon.
Føderasjon = Ja
UNION = NEI

Så start å skriv Føderasjon om dere vil se Norge som medlem.

Jørn-David Haugom