2009-12-26

Ingen gudstjänst i Skållerud

När en gudstjänst ställs in på grund av att prästen inte dyker upp eller då gudstjänstdeltagarna uteblir talar man om mässfall. Uttrycket är nog inte användbart när vädrets makter ställer till det så att man tvingas ställa in en gudstjänst. Så har skett på flera ställen i Dalsland idag.

Det hör nog inte heller till vanligheterna att inställda gudstjänster annonseras på radio. Men så skedde i SR P4 Radio Västs sändningar idag. Och Skarborgarnas huvudstad Grästorp utmärker sig som vanligt. Eller så stavar SR Radio Väst fel när man skriver:
"det blir ingen aktion i Aktionshallen i Grästorp." Men förhoppningsvis firades gudstjänst i både Grästorps och Tengene kyrkor.

Visste ni förresten att äktenskapen i Grästorp varar dubbelt så länge som äktenskapen i Stockholm innan paren går skilda vägar. (Källa SCB)

Kyrkoherde Lars B Stenström skriver på Svenska kyrkans webbplats om mässfall
DN, SvD,
Bloggar om ,

Inga kommentarer: