2009-12-04

Att vara expert är ansvarsfullt

I går konstaterade Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, att det antagligen var brand i en dator som låg bakom den att en mamma och hennes fyra barn omkom i en villa i Staffanstorp i början av september. Man misstänker att ett överhettat batteri antänt en soffa och att gaser som utvecklats dödat familjen.

Givetvis är det i det läget viktigt att spirda kunskap om hur liknande olyckor kan undvikas. Den så kallade brandexperten Trond Willerd på försäkringsbolaget If är snabbt ute i DN men man har en känsla av att han mer babblar än ger de rätta råden. När det gäller säkerhet måste man alltid ha mycket på fötterna och man får inte ägna sig åt skrämseltaktik om inte denna är mycket välgrundad.

För det första ger Willerd den i sammanhanget tveksamma sakupplysningen att röken som utvecklas när den dator brinner innehåller cyanid vilket är samma sak som tog livet av sex miljoner judar. Och visst är ZyklonB är en vätecyanid men kopplingen är minst sagt egendomlig.

Vidare konstaterar han att de rökgaser som utvecklas är så kallad kall gas som inte upptäcks av vanliga brandvarnare varför han anser att man ska ha optiska brandvarnare. Det är säkert bra men är det rätt att skapa oro kring detta särskilt som Brandskyddsföreningen inte gått ut med rekommendationer. Sannolikt är det bästa att ha både optiska och joniserande brandvarnare eftersom joniserande brandvarnare reagerar snabbare på uppflammande bränder som när det tar fyr vid spisen eller ljuset antänder duken på middagsbordet. Att man inte ska förvara en bärbar dator i sängen eller soffan låter klokt och är väl något de flesta inser när man känner hur varmt det kan vara kring processor och nätsladd och då man inser att det krävs luftcirkulation för att kyla.

–  Den får inte tillräckligt med kylning i botten om den står så. Man ska också lära sina barn att vara förnuftiga, stänga av datorn på kvällen och dra ur laddningskontakten ur väggen. Det vill jag betona, säger Trond Willerd.

Och nog kan det låta klokt att stänga av datorn och dra ut sladden. Men att ge det som ett generellt råd undra jag om man verkligen vågar säga om bevekelsegrunden är brandskydd. Det skulle inte förvåna mig om någon kunde bevisa att tätare avstängning leder till utmattning som i sin tur skulle kunna riskera i fler bränder. Därför bör det nog vara miljöskäl som hellre motiverar att vi stänger av datorn än just brandskäl.

–  Den får inte tillräckligt med kylning i botten om den står så. Man ska också lära sina barn att vara förnuftiga, stänga av datorn på kvällen och dra ur laddningskontakten ur väggen. Det vill jag betona, säger Trond Willerd.

I slutet av artikeln får Willerd lite mothugg – Ulf Erlandsson är brandutredare på Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) och an tycker inte man ska oroa sig för att datorn ska börja brinna, så länge som man förvarar den på ett hårt underlag.

MSB känns lite seriösare i detta allvarliga sammanhang.

Inga kommentarer: