2006-10-24

Stickande mobiltelefoner

En sen höstnatt för några år sedan promenerade jag och en kollega genom centrala Uppsala. Det var rätt stökigt med en del fulla studenter som skrålade. På S:t Olofsgatan i höjd med Fyrsiån hörde vi en mobiltelefon ringa bland buskarna.

Läget var uppenbart. En stackars student hade tappat sin telefon och satt nu på studentkorridoren och ringde förtvivlat till sin lur. Tillsammans med kollega försökte vi hitta den ringande mobilen bland buskarna. Men uppdraget var omöjligt. Söket avbröts utan resultat.
Morgonen efter gick vi tillbaka för att i dagsljus hitta telefonen. Men icke.

Ett riktigt kotteri
Det enda vi fann var en mycket platt och torr igelkott. Sannolikt punkterad. Kanske hade han stuckit sig på sig själv efter att ha ätit taggliatelli. Nokia hedgehog - Puncture people. Detta hände sig på de tid då Anders Igel inte tillträtt som chef för TeliaSonera.

Elaka Måns hade sannolikt redan varit på plats och hittat telefonen. Och visst skickade han Bill och Bull till polisstationen för att lämna in godset. Fyndförseelse eller olovligt förfogande är väl inte Elaka Måns stil? Det är också tänkbart att kommunens renhållningsentreprenör varit framme på morgonkulan. Jag tror att Uppsala kommun anlitar TeliaSanera.

10 kap 8 § brottsbalken

Fullgör man ej vad i lag är föreskrivet om skyldighet att tillkännagiva hittegods eller annans sak som man av misstag eller tillfällighet fått i besittning, dömes för fyndförseelse till böter. Underlåter man att fullgöra sådan skyldighet med uppsåt att tillägna sig godset eller förfar man eljest med godset på sätt i 4 § (olovligt förfogande) sägs, skall gälla vad där är stadgat.

Inga kommentarer: