2007-05-19

Theodore Maimann har avlidit den 5 maj


Theodore H Maiman (1927-2007) är den amerikanska fysiker som 1960 demonstrerade laserprincipen för första gången. Om lasern nu kan beteckna som en uppfinning ligger Maiman säkert i klass med Alexander Graham Bell och Thomas Alva Edison. I likhet med glödlampan och telefonen är ju lasern något som påverkar våra liv dagligen. Jag tänker på cd-spelaren, självscanningen på stormarknaden och användningen inom kirurgin.

Ur kappsäcken med onödigt vetande brukar jag ibland plocka fram kunskapen vad laser är förkortning på. Light amplification by stimulated emission of radiation [ljusförstärkning genom stimulerad emission av strålning].

Engelska wikipedia berättar att Maiman under sina tonår drygade ut kassan genom att reparera radioapparater. Den generation som höll på med radio- och tv-apparater på sin fritid borde uppmärksammas. Vad gör de nu? Är de datanördar som på sin höjd byter grafikkort.

Inga kommentarer: