2009-03-10

Åklagare, veterinärer och ormar

De senaste dagarna har det varit en animerad debatt där läkarkåren på något egendomliga grunder ifrågasatt åklagare, andra juristers och poliser kompetens. Men i Malmö verkar det som att veterinärer hjälper åklagare i rättsdjungeln.

Enligt Sydsvenskan greps en berusad man häromdagen på Möllevången med en boaorm i sällskap. Om jag ska vara petimäter tror jag inte att mannen greps. Snarare omhändertogs han enligt lag om omhändertagande av berusade personer - LOB.

Tidningen frågar sig nu om det är brottsligt att vara ute och promenera med en boaorm. Överåklagare Peter Hertting säger att det inte är brottsligt att vistas ute med en orm så länge den är under uppsikt. Möjligen skulle det kunna vara framkallande av fara om någon bussar en livsfarlig orm mot någon annan, fortsätter Hertting. En boaorm kramar ihjäl sina offer men utomhus i Malmö en vinterdag är nog boarormar ganska slöa.

En som däremot behärskar juridiken är Peter Stenberg, veterinär på länsstyrelsens djurskyddsenhet. Han menar att det alls icke är okej att strövar runt med en boa i Malmö när det är nollgradigt.

Jag tror att överåklagaren har ett och annat att lära av veterinären.

Enligt 2 § första stycket djurskyddslagen (1988:534) gäller nämligen att djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Enligt 6 § samma lag får inte djur hållas bundna på ett för djuren plågsamt sätt eller så att de inte kan få behövlig rörelsefrihet eller vila eller tillräckligt skydd mot väder och vind. Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot sistnämnda paragra döms till böter eller fängelse i högst två år.

Inga kommentarer: