2009-03-30

Homofobi

Jag läser i Dagen att Missionskyrkan i Alingsås inte vill hyra ut till RFSL som planerat en informationsaktivitet om hbt-frågor för ungdomar. Peter Andersson, pastor och föreståndare i församlingen, säger att RFSL:s fria syn på sexualitet påverkat honom att säga nej.

Jag tycker att Missionskyrkan givetvis själv ska få välja vilka man vill hyra ut till. Lyckligtvis finns det lagstiftning som slår till om man hyr ut kommersiellt och diskriminerar.

Men att snacka om "RFSL:s fria syn på sexualitet" är närmast pinsamt för Andersson. När man inte kan skilja på sexuell läggning och sexuell aktivitet har man det nog ganska jobbigt. Peter Andersson borde nog gå på en information med RFSL där han får chansen att vädra sina fördomar och förpassa dem till forntiden. Det är uppenbart att de flesta av oss har fördomar. Så är det men man är dum om man inte jobbar med dem.

Bloggar om

2 kommentarer:

Anonym sa...

RFSL har åtminstone tidigare uttryckligen på sin hemsida skrivit att de vill arbeta för att tydligare skilja på sex och fasta kärleksrelationer, och i stället se att sex har ett egenvärde också utanför parförhållanden. Det är möjligt att dessa explicita uttalande på sistone modifierats, tonats ned eller strykts - men mot denna bakgrund är det inte helt förvånande att SMK i Alingsås inte vill upplåta sina lokaler till RFSL pga deras "fria inställning till sex".

Anonym sa...

Samma dag som riksdagen klubbade den nya könsneutrala äktenskapslagen kom för övrigt Grön Ungdom och RFSL Ungdom med kravet på nästa (logiska?) steg nämligen antalsneutral äktenskapslag.
Även detta kan väl kunna sägas vara ett exempel på en friare syn på sex än den traditionellt kristna som fortfarande dominerar i Missionskyrkan.