2009-03-06

Passagerare flyger inte på Visby

Om skillnaden på Visby och till Visby
Hela Gotland presenterar idag statistik som visar att antalet passagerare som landat på Visby flygplats under februari månad är sex procent färre än samma månad förra året. Samtidigt har antalet landningar ökat med nästan lika mycket. I praktiken innebär det fler tomma stolar.

När då helagotland.se sätter rubriken "Färre flyger Visby" blir det fel. I själva verket är det fler som flyger just Visby. Det är väl ända så att resenärer flyger till Visby och inte Visby. Däremot flyger besättningsmännen och flygbolagen Visby eller kanske på Stockholm om de har bas i Visby.

Inga kommentarer: