2009-03-31

Vad är en satellitkonferens?

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (kd) är duktig på att driva fram politiska förändringar som man kan koppla till det egna partiprogrammet. Idag ska hon genomföra vad hon kallar en nationellt videosänd satellitkonferens om föräldrastöd på 20 platser i landet.

Det är inte utan att man blir nyfiken på ordet videosänd satellitkonferens. Det låter verkligen hightech men i detta fall är det nog inte distributionsformen av videosignalen som förklarar ordet satellit. I stället är det termen satellit som beskriver en kropp i omlopp kring en planet.

Åhörarna är alltså fast i en bana kring regeringen 70-miljonersatsning. Det är egentligen inte särskilt fruktbart. Det är ju roligt att regeringen har ambitioner men 70 miljoner är inte mycket. I stället för att slå sig för bröstet för satsningar som efter ansökan går till vissa kommuner kanske man skulle fundera på hur det sett ut med nedskärningar på det kommunala området de senaste åren. För 15 år sedan infördes till exempel en skyldighet för kommunerna att ha obligatorisk familjerådgivning. Det var bra. Men har kommunerna verkligen haft ambitionerna och har familjerådgivning resurser att nå de som är svagast?

Tyvärr är den här typen av familjepolitik inriktad på populistiska utspel som inte ger någonting i realiteten. De arbetslösa och segregerade föräldrarna i Rosengård och Rinkeby är knappast med i satellitkonferensen. Inte heller kommer den hårt slitande ensamstående undersköterskan att dyka upp med entusiasm när regeringen kallar till satellitkonferens.

Regeringen tar fram nationell stategi för föräldrastöd

DN

Inga kommentarer: