2009-03-01

Om avidentifierade texter

Aftonbladet publicerar idag ett beslut från Pressens Opinionsnämnd, PON där tidningen fällts efter att felaktigt ha antytt att en namngiven chefredaktör skulle ha stulit 700  000 kronor. Pressens Opinionsnämnd menar att Aftonbladet genom publiceringen förorsakats en oacceptabel publicitetsskada.

När Aftonbladet publicerar PON:s beslut avidentifierar man i likhet med PON beslutet. Man ska ju inte orsaka samma skada två gånger.

Nu saken bara den att beslutet från PO anger exakta citat från Aftonbladets ursprungliga text. Googlar man på dessa citat får man upp cachade texter från ftonbladets webbplats. Själv artikeln är bort. Men frågan är om inte Pressens Opinionsnämnd borde komplettera sina beslut med att tidningar som bryter mot god publicistisk sed ska tvingas korrigera sin tidigare texter.

Om Erik v H i K1
När jag ändå är inne på avidentifierade texter påminns jag om Nytt Juridiskt Arkiv som i början på 60-talet återgav ett rättsfall från Högsta domstolen. Målet gällde vårdslöshet i trafik och man skrev något i stil med: Landshövding Erik v H körde fordonet K1 o.s.v.

Hur svårt var det att förstå att det var landshövdingen i Blekinge som rattade fordonet K1. Med en hygglig allmänbildning visste nog också de flesta att bondeförbundaren Erik von Heland var landshövding i Blekinge 1956-61.

Inga kommentarer: