2009-03-21

Kritiken mot AMF pension är orättvis

Det är bra att det skrivs mycket om AMF. Äntligen kanske det börjar gå in i medvetandet att AMF är en stor svenska pensionsförvaltare och ett viktigt försäkringsbolag för många av oss. Nu om inte förr blir AMF kanske något mer för gemene man än tre bokstäver placerade ovanför käglorna i ändan på bowlingbanan. Men kritiken mot AMF pension är överdriven och rapporteringen är tendentiös och överdriven.

Man kan inte bara skylla på styrelserna
Den 14 mars skrev jag om styrelsens ansvar, och LO ledamöternas i synnerhet, när det gällde de bonussystem som fanns i företaget. Den förre vd:n, Christer Elmehagen, kröp småningom fram i Svenskan och kritiserade starkt skarpt både AMF:s och SEB:s styrelse som han kallade fega.
Elmehagen sa till Svenska Dagbladet att styrelserna inte tagit sitt ansvar utan låtit vd:ar och tjänstemän ta smällarna för de senaste veckornas affärer. När det gäller sin förutvarande styrelse menar han att den skulle borde ha satt upp regler som säger att de ledande tjänstemännen ska rapportera förändringar i sina innehav i bolaget. Min egen reflektion är nog ända att det också ingår i företagsledningens uppgift att arbeta med sådan policyfrågor och på eget initiativ komma med förslag till styrelsen. Med Elmehagens sätt att resonera får vi en absurd situation där styrelserna hela tiden måste vara vaksamma mot företagsledning och utgå ifrån att dessa har en egen agenda när det gäller sin egen person.

Återtagen
Att det blivit debatt kring det faktum att åtminstonne vd och vice vd före beslut om återtag av pensionskapital placerat om en stor del av sitt eget pensionskapital är givetvis bra. Men egentligen har de fattat sina beslut på kända uppgifter. Det skulle förvåna mig om inte en genomlysning av samtliga försäkringsbolag som stått inför beslut om återtag ger vid handen att företagsledning och placerare just gjort omplaceringar. Men nu pekar man bara ut AMF pension.

Om jag haft ork och lust att bry mig skulle jag själv ha valt några fonder med mer räntebärande papper. Vad som däremot hada varit betydligt värre vore om de valt att placera pengarna i andra bolag. Läser man tidingarna kan man nästan få uppfattningen att så skett. Men så är det inte.

Tror på AMF
Jag tror på AMF Pension och tänker fortfarande välja dem som förvaltare av mitt lilla privata pensionskapital, både vad avser priva sparande och PPM. AMF Pension har presterat ett bra resultat. Att som ordföranden i Västsveriges LO-distrikt, Hasse Andersson, indignerat och upprört skälla på AMF Pension och uppmana sina egna medlemmar att placera den lilla "eget valdelen" i LO:s och Folksams gemensamma bolag Folo är vanskligt. Folo är säkert duktiga men vem vet vad för egendomligheter som döljer sig i bland deras chefer. De lovar att de inte har bonusar men det skulle förvåna mig om företagsledning och placerare har anställningsvillkor som avviker från vad som är gängse i branschen. Förvaltningen hanteras av Folksam Kapitalförvaltning. Den tid är över då folkrörelseföretagen befolkades av entusiastiska idealister som hade partibok och gick med röda fanor på 1 maj.

DN, SvD, SvD, Aftonbladet, SvD

Bloggar om

6 kommentarer:

Daniel A sa...

En bra tumregel för oss som jobbar på kapitalmarknaden är: Skulle jag vilja att det jag gör nu hamnar på DI:s förstasida? Hur skulle jag försvara det?

Att företagsledningen utan att kommunicera externt, och innan återtagets faktiska storlek är känd på marknaden, flyttar hela sin pension ur den traditionella försäkringen är moraliskt förkastligt.

Per Westberg sa...

Bra skrivet Daniel.

Anonym sa...

Rikspolitikerna kan få 20- procentiga lönelyft i höst. Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen Sven-Erik Österberg vill frysa lönerna. Näringsminister Maud Olofsson ger sitt stöd men inte statsminister Fredrik Reinfeldt.

Anonym sa...

Du som yrkersverksam är enligt lag tvungen att avsätta en del av din lön i pension.

Problemet är bara att du saknar möjligheter att bestämma VEM som ska förvalta dina pensionspengar.

Utan alternativ kan den lycklige pensionsförvaltaren göra i princip vad som helst med dina pensionspengar, vilket också uppenbarligen har hänt.

Så som vårat nuvarande pensionssystem är uppbyggt, tycker jag mest att det liknar organiserad brottslighet!

Per Westberg sa...

Nja riktigt så är det väl inte. Det är arbetsgivaren som är skyldig enligt lag och avtal att sätta av pengar till pension. En del av dessa pengar (PPM) har man möjlighet att själv förvalta. Sedan finns det avsättningar genom kollektivavtal och individuella överenskommelser.

Anonym sa...

Självklart ingår det i styrelsens uppgift att ständigt vara vaksam mot företagsledningen. Allt annat är bevis på ofattbar inkompetens.

Agencyproblematiken som innebär att olika aktörer (bla inom företag) har olika motivationer och incitament är en av de mest väldokumenterade problem som finns och som alla lär sig första terminen på handelshögskolan.

Har man inte koll på detta och vad det innebär för ansvar att sitta i en styrelse har man inte där att göra.