2009-03-01

Grimstad missar en detalj kring ätter

Den norske statsvetaren Carl-Erik Grimstad skriver på DN Debatt att den Bernadotteska ättens tid på den svenska traditionen snart är slut. Texten är analytisk och risken är stor att Grimstads nyanserade bild äventyras av att han har en förmåga att använda uppseendeväckande uttryck som kan innebära att läsaren inte ser skogen för alla träd.

Peronligen är jag övertygad om att vår kung kommer att gå till historien som en regent som mer än någon annan levt upp till sitt valspråk. Kungen tog sitt valspråk "För Sverige i tiden" 1973 då vi precis lagt bakom oss en lång politisk process som lett till en ny författning. Statschefen fick en förändrad roll och de stora politiska partierna enades i sin syn på monarkin som ett fundament i statsskicket - den så kallade Torekovsöverenskommelsen 1971. Under drygt 35 år har kungen hanterat situtionen och gjort väl avvägda anpassningar kring tradition, anpassning i tiden med målet att långsiktigt bevara monarkin som en naturlig del i statsskicket. Ett klimax har nåtts under veckan sedan kronprinsessans förlovning med herr Daniel Westling eklaterats.

Kungen, som på felaktiga grunder kritiserats för sitt tidigare förhållningssätt till kronprinsessans kärlek (om detta kan kritikerna intet veta), gör ett utomordentligt och personligt framträdande under presskonferensen. Kronprinsessan är klockren och intar redan positionen som en blivande regent samtidigt som Daniel Westling tryggt förkarar sin uppgift samtidigt som han visat hur han under många år inte svikit sin kärlek trots stora påfrestningar. Bättre kan det inte bli.

Ska då Grimstad kritiseras måste det handla om att karlen inte verkar förstå att vi lever i ett jämställt samhälle där även män kan komma i positioner där makans karriär kan komma att dominera äktenskapet. Dessutom krånglar Grimstad in sig kring Westlings familjenamn. Hur han kan komma fram till att det skulle bli frågan om "ett huset Westling" övergår mitt förstånd.

Även med en drottning på tronen kommer det att vara ätten Bernadotte som innehar Sveriges tron. Kungafamiljens medlemmar har inget efternamn i folkbokföringen. På platsen för efternamn finns bara ettt prefix. Att man i vissa sammanhang använder ättens namn som efternamn är en annan sak. Så har till exempel prins Carl Philip burit en namnbricka med texten Bernadotte under sin miltärtjänstgöring. Likaså står det Bernadotte på Porschen han tävlar i.

Möjligen skriver Grimstad som han gör eftersom han befinner sig i den norska kontekxten. I Norge talar man sällan om att det norska kungahuset tillhör huset Oldenburg. Och ibland säger man att de tillhör huset Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.

Inga kommentarer: