2009-03-12

En Big Mac och en Stor Stark


Kammarrätten i Stockholm har beslutat medge serveringstillstånd för McDonalds i SkyCity på Arlanda Flygplats. Om ärendet inte överklagas till Regeringsrätten kommer man nu att få servera starköl som komplement till Milkshaken.

Jag är positiv till en restriktiv alkoholpolitik och utskänkningslagstiftningen är ett viktigt instrument. Men att McDonalds på Arlanda får servera starköl tycker jag är okomplicerat. Det är stor skillnad på McDonalds i Sky City och McDonalds på Vasagatan eller i Haninge centrum.Bloggar om

Inga kommentarer: