2009-03-11

Låt änglarna jobba ifred

UPDATE: Den 12 mars skriver socialminister Göran Hägglund på samma tema på SvD Brännpunkt.

Jag har tidigare bekymrat mig över de som i debatten uttalat tvärsäkra uppfattningar om rätt och fel i den tragiska händelsen där en anestesiläkare misstänks för dråp. Läkare med forskarkompetens om några borde veta att man inte kan dra slutsatser om vad man tror sig veta. Bättre att avvakta den rättsliga processen och hoppas att allt är ett gigantiskt missförstånd.

Idag har åklagaren släppt obduktionsprotokollet som varit en del i underlaget som delgetts domstolen och som legat till grund för beslutet att på sannolika skäl häkta läkaren misstänkt för dråp.

Nu plötsligt på onsdagen strypte också Karolinska informationen i detta ärende. Ansvariga på sjukhuset hänvisar nu till presschefen.

Det är bra att sjukhusledningen nu tar kommandot över informationen. Det är bra för den misstänkta läkaren, det är bra för all personal på barn-IVA som gör ett så fantastiskt arbete och som vi är många som har en stor tacksamhetsskuld till.

Men varför kommer inte detta tidigare. Så sent som i förrgår gick KS ut med ett pressmeddelande där sjukhusledningen med glädje och tillfredsställelse hälsar beskedet att den medarbetare som suttit häktad misstänkt för dråp nu har försatts på fri fot. Det är förvisso bra personalpolitik men man funderar på om sjukhuset begripit att misstanken om brott kvarstod.

Samma dag skickade KS ut ett pressmeddelande som är mycket ansvarsfullt och klokt formulerat.

Men varför gick man inte in från presstjänsten på KS tidigare och uppmanade ansvariga att ligga lågt? Vad vi nu ser är hur den rättsliga processen, omsorgen om patienter och vårdetiska överväganden får sitt fokus i media. Detta blir mycket tydligt när den misstänkta läkarens advokat Björn Hurtig ifrågasätter att åklagaren går ut med tidigare sekretessbelagd medicinsk information ur utredningen. (Dagens Medicin). Nu plötsligt är det inte så angenämt att använda media som en del i försvaret av klienten.

Och allt detta hade vi sluppit om inte läkare och vissa politiker hade valt media som tummelplats för sin egen krishantering och sin egen agenda.

På intensivvårdsavdelningar hittar vi änglar. Låt dessa få jobba ifred för patienter och anhörigas skull och låt den rättsliga proceduren ha sin gång.

8 mars 2009, Så här kan läkare inte göra som kliniker

SvD, DN, SvD

6 kommentarer:

Riverman sa...

Jag tycker det är ganska så tydligt att det i första hand är åklagaren som använder media för "egen vinning"...

Anonym sa...

Genom att låta uniformerad polis hämta läkaren på arbetstid så valde åklagarsidan att stadigt placera den här debatten i mediafokus redan från början - helt utan hjälp av läkarkåren eller politiker.

Per Westberg sa...

Anonym kan kanske ange källa för sitt påstående att hämtnng skedde med uniformerade polismän. Den uppgiften har jag inte sett och jag tvivlar på densamma.

Clemens Winkler sa...

Påståendet om uniformerad polis strider mot uppgifterna i följande artikel:
http://dn.se/sthlm/polisen-tillbakavisar-kritik-mot-gripande-1.817461
Då denna artikel ej ifrågasatts håller jag den som sanningsenlig.

Per Westberg sa...

Tack Clemens
Där står uttryckligen: Totalt fyra civilklädda poliser – tre män och en kvinna – närvarade vid gripandet. Läkaren informerades i ett enskilt rum tillsammans med sin chef om att hon var anhållen i sin frånvaro.

Per Westberg sa...

Tack Clemens
Där står uttryckligen: Totalt fyra civilklädda poliser – tre män och en kvinna – närvarade vid gripandet. Läkaren informerades i ett enskilt rum tillsammans med sin chef om att hon var anhållen i sin frånvaro.