2008-04-20

Bilda en större kommun istället


UPDATE: Nu står det helt klart. De röstande säger nej (50,8 %) till kommundelning. 40 procent önskar en kommundelning. Valdeltagandet var 52,6 procent. I morgon får vi veta resultatet av en opinionsundersökning som skickats till 2 000 slumpmässigt utvalda Huddingebor i den del av Huddinge som inte deltar i folkomröstningen.
I dag hålls en folkomröstning där boende i östra Huddinge tillfrågas om de vill att Skogås-Trångsund (Trångsunds församling exklusive Vidja, Mellansjö, Svartvik och Ågesta) ska bilda en egen kommun. Bakgrunden är att de som bor kring Drevviken tycker att deras kommundel missgynnas av att ligga i utkanten av den vidsträckta Huddinge kommun.

Om jag bodde i den del av Huddinge som berörs av folkomröstningen skulle jag rösta NEJ.

Det är obegripligt att någon ser fördelar med en organisation som skulle innebära ökade kostnader på 50 miljoner jämfört med om Huddinge kommun inte delas. Dessutom innebär en kommundelning 16 miljoner kronor per år i minskade intäkter i kostnadsutjämningen mellan Sveriges kommuner.
De "vanliga" politiska partierna i Huddinge är emot en komundelning och detta bemöter en kommundelningsentusiast i SvD :
–Ni hotar hela tiden med siffror! Ni säger att en delning kostar 75 miljoner kronor, men det ska ses i förhållande till en budget på 400 miljoner.
Om jag var Trångsundsbo skulle jag bli livrädd för sådana resonemang. Att påstå att 75 miljoner inte är något ien budget på 400 miljoner kronor visar att man tappat fotfästet. Knappa 20 procent i en budget är gigantiska siffror.

I stället borde man fundera på att sammanlägga några av södertörnskommunerna. Varför inte göra alla södertörnskommuner till en enda kommun? Var kommunhuset ligger spelar knappast någon roll men jag kan tipsa om att Haninge kommun nog har det fräschaste och mest funktionella kommunhuset. Östra Huddinge ha numera en fin gymnasieskola. Kommunikationerna är goda och utbudet på service är med två näraliggande centrum (Farsta och Haninge). Att bekymra sig över var kommunhuset ligger verkar tramsigt. Numera ha man väl den största kontakten med kommunledningen genom Internet.

Huddinge kommun informerar om folkomröstningen
Ortnamnet Huddinge kommer av "udde" med dialektens h-förslag och unge. Namnet tolkas som 'deras (som har sin mötesplats) vid Vårbyudden. Kommundelen Skogås namn talar för sig själv och det är bara att komma ut på södertörn och se hur skogen ser ut uppe rullstensåsen. Trångsund däremot syftar på ett trångt sund i Drevvviken.
Man kan ana att den eventuellt nya kommunen skulle vilja bära de stolta namnet Drevvikens kommun. Detta är emellertid ett klart olämpligt namn. För det första omsluts sjön Drevviken av fyra kommuner - Stockholm, Huddinge, Haninge och Tyresö. Dessutom hette sjön ursprungligen Vendeln eller Vendelsjö. Men nu är den uppkallade efter en vik, Drevviken, som låg i södra ändan av sjön. Denna vik ligger helt innesluten i Haninge kommun.
DN, DN, SvD, SvD
På engelskspråkiga Wikipedia finns en imponerande artikel om Drevviken.
Bloggar om , , ,

6 kommentarer:

Bengt O. sa...

Europadiskussionen i mikrokosmos!

Varför får f.ö. inte alla kommuninnevånare vara med i omröstningen? Alla kommer ju att beröras såvitt jag förstår.

Per Westberg sa...

Man gör visst någon enkätunersökning bland övriga kommuninvånare.

Anonym sa...

Problemet är väl att de två delarna i nuvarande Huddinge kommun ligger åtskilda utifrån var sin pendeltågslinje. Det har även varit aktuellt att Skogås och Trångsund skulle brytas ut och inkorporeras i Stockholms kommun som de är mera orienterade mot än Huddinge. (Jag kan tänka mig att det skulle fungera att föra ihop dem även med Haninge kommun.)

Generellt tycker jag att det finns en poäng med närdemokrati och små kommuner, men det förutsätter att stat och landsting inte skyfflar över kostnader på kommunerna (som t.ex. blev fallet med LSS).

I Huddinges fall har jag ingen bestämd åsikt, men ser att kommundelning nog varit av godo för Trosa, Gnesta och Nykvarn. Pengar kan sparas på annnat i små kommuner och det finns andra vinster än de rent ekonomiska att ta hänsyn till.

Per Westberg sa...

Jag begriper inte problemet med att kommunen ligger utefter två pendeltågslinjer eller egentligen två pendeltågslinjer och en t-banelinje.

I förra veckan vara jag i Kiruna. Mellan Karesuando och Kiruna är det 18 mil.

Anonym sa...

Kommun kommer av latinets communio vilket väl ungefär kan översättas med gemenskap. I Huddinges fall verkar det finnas lite av gemenskapskänsla mellan de två kommundelarna. Jag tog som ett exempel på detta att de ligger längst två skilda pendeltågslinjer men i stort sett saknar tvärförbindelser. En Skogåsbo lär normalt sett åka till sitt kommuncentrum via Stockholms kommun.
I Kirunas fall så är kommunen stor till ytan, men glest befolkad. Jag tror, utan att känna Kiruna, att även landsbygden runtom upplever staden som ett naturligt centrum. Kiruna kommun kan därför upplevas som en cummunio/gemenskap.
I Huddinges fall tror jag att det vore bättre att låta Skogås och Trångsund: a, antingen bli egen kommun b, gå upp i Stockholms kommun (som är mera av centrum för dem än Huddinge) c, låta dem bli en del av Haninge kommun då det är enkelt och lätt att ta sig till Haninge centrum. (Ja, där kom pendeltågslinjen in igen...)
Nu har invånarna sagt sitt och jag hoppas de blir nöjda, men jag tror utifrån exemplen som Knivsta, Nykvarn, Trosa och Gnesta att kommundelningar i flera fall kan vara av godo. (Skönt var i Huddinges fall att båda kommundelarna var ungefär jämbördiga ekonomiskt så att det inte fanns argument som byggde på ovilja att vara solidarisk.)

Anonym sa...

Kommun kommer av latinets communio vilket väl ungefär kan översättas med gemenskap. I Huddinges fall verkar det finnas lite av gemenskapskänsla mellan de två kommundelarna. Jag tog som ett exempel på detta att de ligger längst två skilda pendeltågslinjer men i stort sett saknar tvärförbindelser. En Skogåsbo lär normalt sett åka till sitt kommuncentrum via Stockholms kommun.
I Kirunas fall så är kommunen stor till ytan, men glest befolkad. Jag tror, utan att känna Kiruna, att även landsbygden runtom upplever staden som ett naturligt centrum. Kiruna kommun kan därför upplevas som en cummunio/gemenskap.
I Huddinges fall tror jag att det vore bättre att låta Skogås och Trångsund: a, antingen bli egen kommun b, gå upp i Stockholms kommun (som är mera av centrum för dem än Huddinge) c, låta dem bli en del av Haninge kommun då det är enkelt och lätt att ta sig till Haninge centrum. (Ja, där kom pendeltågslinjen in igen...)
Nu har invånarna sagt sitt och jag hoppas de blir nöjda, men jag tror utifrån exemplen som Knivsta, Nykvarn, Trosa och Gnesta att kommundelningar i flera fall kan vara av godo. (Skönt var i Huddinges fall att båda kommundelarna var ungefär jämbördiga ekonomiskt så att det inte fanns argument som byggde på ovilja att vara solidarisk.)