2008-04-23

När ryssen tog Gotland

En ganska okänd händelse i den svenska historien är att ryssarna ockuperade Gotland under några veckor av det finska kriget det vill säga kriget melllan Sverige och Ryssland 1808–09.

I år är det 200 år sedan den ryske amiralen Nikolaj Andrejevitj Bodisco landsteg på östra Gotland och annekteterade ön. Efter några veckor kommer den svenske överstelöjtnanten Carl Johan Fleetwood med 1 800 man och kastar ut de 1 600 ryssarna. Detta var en relativt fredlig ockupation men Gotlands Allehanda berättar idag om att en svensk soldat begravdes under ockupationen.

Vid en anonym plats på Sysneudd vilar båtsmannen Carl Fredrik Carlström Lindgren som tillhörde Södermanlands båtsmanskompani. Men Lindgren dog inte i strid utan förolyckades ombord på linjeskeppet Konung Gustaf IV Adolf då han föll från toppen av masten.

Bloggar om ,

Inga kommentarer: