2008-04-27

Vilka är förlorarna

TV 4 Kalla Fakta visar i kväll ett program som berättar att drygt hälften av den privata äldrevården de senaste åren tagits över av tre riskkapitalägda vårdbolag, Aleris, Carema och Attendo Care. När det gäller Attendo Care visar man även hur vinsterna genom ett trixande förs ut ur landet utan beskattning. Precis som för alla riskkapitalister räknar ägarna med en god vinst när vårdbolagen säljs vidare. Det finns även invändningar om vårdkvaliteten och så sent som igår berättade Helsingborgs Dagblad att Attendo Care anmälts för att man bedrivit ett LSS-boende utan tillstånd.

Detta borde oroa regeringen, kommun- och landstingspolitiker som i hög takt väljer bort den offentliga vården för privata initiativ. Ökad mångfald och konkurrens är i och för sig önskvärt men det finns allvarliga invändningar mot den snabba omstruktureringen.

Jag ser två oroväckande scenarier framför mig:

För det första, och detta har vi redan sett, att personalkooperativ och småföretagande inte klarar sig i konkurrensen. När de småningom slås ut i upphandlingar är de borta på arenan för alltid. De ersätts av storföretag med komplexa ägarbilder och diffus vårdideologi. Samma öde kommer att möta idéburna organisationer som finns inom vård- och omsorg.

För det andra kommer vi långsamt att få en monopolliknande situation. Ett fåtal aktörer strävar efter att skruva på prislappen och till syvende og sidst är det skattebetalarna som får stå för notan. Att sedan återigen öka inslagen av offentligtägd vård kommer att bli kostsamt.

Förlorarna på riskkapitalisternas gräddfil är personalkooperativ, småföretagare inom vård och omorg och idéburna organisationer. -Ska det vara så? som Sverker Olofsson brukar säga.

Andra bloggar om: ,

SvD, SR

Inga kommentarer: