2008-04-06

Nu har de borgerliga i Stockhom blivit konservativa

Stockholms finansborgarråd Kristina Axén Olin pläderar på SvD Brännpunkt för en lagändring som skulle möjliggöra skatteåterbetalning när det visar sig att en kommun gör ett överskott på grund av avvikelse från budget. Ett sådant förslag låter ju trevligt men får nog placeras på kontot "populistika uppkast utan särskilt värde". Det finns ju inget som hindrar regimen i Stockholms stadshus att kommande år sänka skatten för at kompensera Stockholmarna. Enligt 4 kap. 5 a § kommunallagen gäller att om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren. Kommunallagen riktar alltså in sig på kommuner som har en låt gå-mentalitet.

Reciprokt Kristina Axén Olins resonemang skulle möjligheten till återbetalning av taxerad skatt även innebära en möjlighet att uttaxera mer skatt i efterhand om det behovet uppstod. Mindre kul skulle man kunna säga.

Mest intressant i Kristina Axén Olins artikel är kanske ändock den passus där hon skriver:

En konservativ kommunledning gör klokt i att ”ta höjd” i budget­arbetet för att på så sätt ha marginaler om prognoserna kanske inte slår in helt, eller att det faktiskt kan gå sämre än beräknat, och hellre acceptera ett litet överskott vid årets slut än ett underskott.
Lite lustigt att en ledande moderatpolitiker talar om en konservativ kommunledning. Jag undrar om de övriga partierna i samarbetet känner sig tillfreds med det epitetet. Folkpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet har förvisso bara 14 mandat i kommunfulmäktige jämfört med moderaternas 41, men ändå. Det är väl även sannolikt att de flesta moderater idag inte riktigt betecknar sitt parti som konservativt. Formellt beskriver sig de nya moderaterna sin ideologi som en förening av konservativ samhällssyn och liberala idéer

Bloggar om , , ,

Inga kommentarer: