2008-04-12

Hemvärnet i fara

UPDATE: Förutvarande översten Bo Pellnäs skriver på SvD Brännpunkt att Gotland måste ha ett försvar. Om man betänker att också Hemvärnet i Gotlandsgruppen kommer att minska i framtiden kan man känna oro.

Att Försvarsmakten förändrats de senaste åren kan knappast ha undgått någon. Men ibland är det uppenbart att även vissa politiker missat detta faktum när man till exempel ropar på militären och militärens materiel i samband med extraordinära händelser som snöstormar, större olyckor, översvämningar och skogsbränder.

De senaste dagarna har vi läst om hur hemvärnssoldater ur Dalregementsgruppen deltagit i sökandet efter en tioårig flicka i Stjärnsund utanför Hedemora som befaras ha utsatts för grovt brott. Hemvärnet har deltagit i både räddningstjänst och eftersök. -Det är inte hemvärnets primära uppgift men när samhället behöver hjälp så ställer vi upp, säger Ulf Titz, ställföreträdande chef för Dalregementsgruppen i ett pressmeddelande. DN skriver om eftersökningarna.

Men risken är nu stor att Hemvärnet kommer att så gott som försvinna från stora delar av landet. Försvarsmakten har på regeringens uppdrag gjort en så kallad perspektivstudie med förslag till utveckling av Försvarsmakten i ett tjugoårigt perspektiv. När det gäller Hemvärnet inriktar man sig på en starkare knytning till skydd av samhällsfunktioner och befolkningscentra som kräver särskilt snabba insatser och lokalkännedom. Detta innebär i sin tur att hemvärnsförbanden knyts till storstadsregionerna i större utsträckning än idag. Värst drabbade blir Norrlandslänen samt Gotland.

Försvarsmaktens slutsatser kan inte ifrågasättas men det är uppenbart att andra samhällsfunktioner blir lidande om Hemvärnet reduceras från 40 000 kvinnor och män till 16 500 soldater. Samhällets krisberedskap kommer med automatik att försämras när Hemvärnet reduceras. Det är dags att vi tar upp detta till debatt.

Men det finns dock de som tar initiativ i debatten och har konstruktiva idéer. Lennart Koskinen biskop i Visby stift och utlandskyrkan har tillsammans med kommun- och kyrkopolitikern, turistföretagaren, Inger Harlevi i Visby lagt fram ett förslag om civil plikt. De menar att värnplikten ska ersättas av en plikt som utbildar kring miljö- och naturkatastrofer, terrorism, organiserad brottslighet och korruption. Läs mer här. En sådan utbildning skulle kunna utgöra en förstärkning till statliga och kommunala myndigheter som verkar vid samhällets kriser.

Den socialdemokratiske riksdagsmannen Peter Hultqvist från Borlänge uppmärksammar på sin blogg Hemvärnets framtid i Dalarna. Han skriver bra men drar nog fel slutsatser när han tror att den negativa utvecklingen handlar om en vilja att förändra försvaret mot NATO-medlemskap och öka inriktiningen mot en yrkesarmé. Även med en socialdemokratisk regering hade denna utveckling kommit.

Norrbottenskuriren, Hemvärnet försvinner

Försvarsmakten, Rapport från perspektivstudien hösten 2007 – Ett hållbart försvar för framtida säkerhet

Bloggar om , ,

Inga kommentarer: