2009-08-15

Aftonbladets ledarredaktion sitter inte i båten

Det är fascinerande att läsa alla spekulationer kring det maltesiska fartyget Arctic Sea som påstås ha kapats i Östersjön och Engelska kanalen. Även jag har hela tiden haft min teori och den är skeptisk, avvaktande och öppen för alternativa scenarier. Detta trots att det i skrivande stund uppges att Finlands Centralkriminalpolis mottagit krav på lösesumma.

Jag tycker nog att Aftonbladets ledarredaktion skulle kunna "sitta i båten". Men ack nej.

Igår skrev Ingvar Persson ledare och lyckades med konststycket att koppla ihop det påstådda scenariet på Arctic Sea till svensk militärs insatser i Afghanistan och inriktningen i försvarspolitiken. Persson skriver:
Ett av vår tids mest spektakulära piratdåd tycks ha sin upprinnelse utanför Öland. Medan svenska flottister patrullerar Adenviken skulle alltså pirater ha slagit till i Östersjön. Det är svårt att smälta, och kanske är det därför som historien inte skapat större rubriker. Den är alltför osannolik. Dessutom strider den mot filosofin som härskar i säkerhetspolitiken; att Sverige inte behöver försvaras här hemma, men väl på annat håll. I Afghanistan till exempel.
När Persson uttrycker sig på detta sätt slår han in öppna dörrar. Om man bortser från att Aftonbladets har som grundinställning att Sverige ska överlåta till andra länder att solidarisera sig med världssamfundet och verka under FN-mandat förespråkar Paulsson indirekt ett förstärkt militärt försvar och att försvarets ska användas i civila uppgifter. Det är häpnadsväckande av en tidning som inte direkt gjort sig känd som försvarsvänlig och som tidigare kopplat till Ådalen 1931 när debatten förts om att polisen ska kunna rekvirera militära resurser. Detta är ju sedan ett par år möjligt vid terrorismbekämpning.

Inte mig emot att vi sätter upp några sjöstridsflottiljer till och kanske ett par arméflygförband. Men Aftonbladet tycks missa att Försvarmaktens uppgift är att försvara Sverige vid angrepp av en främmande makt. Försvarsmakten har inte, och ska inte, ha något öppet mandat att bekämpa grov brottslighet till havs. Det är en polisiär uppgift som polisen ska utföra på eget mandat eller inom ramen för internationellt operativt polissamarbete. Till sitt bistånd har polisen Kustbevakningen och om angreppet kan rubriceras som terrorism kan polisen rekvirera stöd från Försvarsmakten.

Menar Ingvar Paulsson på fullt allvar att det ska tas en diskussion att upprusta delar av Försvarsmakten och att densamma självständigt ska ha polisiära uppgifter. Tanken svindlar.

SvD, DN, Aftonbladet

2 kommentarer:

Anonym sa...

Länge sen man fick läsa en sådan förvirrad svada som din.

Per Westberg sa...

Vi måste nog vara lite konkreta innan vi sätter diagnosen förvirrad. Om något är förvirrat är det ju ändå spekulationerna kring det fartyg som skulle kunna vara kapat.