2009-08-15

Skrönor om att bo granne med en moské

I Karlskrona ska det byggas en moské och nu oroas några grannar över att störas av böneutrop. Det är bra att SR Blekinge frågar imamen Abboud Sleiman som trovärdigt berättar att böneutropen ska ske inomhus och att enligt religionen får man inte störa sina grannar.

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande, Carl-Göran Svensson, konstaterar att ljudnivåerna måste anpassa efter gällande lagstiftning men han är nog inte helt påläst när han till BLT också säger:
- Mig veterligt har det aldrig upplevts som ett störande moment att det ringer i kyrkklockor, trots att det bor människor intill.
Hade han frågat sina tjänstemän hade han nog fått beskedet att saken nog inte är så enkel.

I alla tider har förekommit kritik och invändningar som gällt klockringning i kyrkor. Frågan har också prövats i domstol mot bakgrund av 9 kap. 3 § miljöbalken. I denna paragraf definieras en olägenhet för människors hälsa som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Enligt 2 kap. 3 § första stycket första meningen miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

När det gäller klockringning nattetid finns en prejudicerande dom från Miljööverdomstolen (MÖD 2002:3). I detta fall faststlogs att klockringningen skulle begränsas eller att man skulle vidta bullerbegränsande åtgärder vid klockorna eller i bostäder i kyrkans omgivning så att den maximala ljudnivån från tidsangivande klockringning inte översteg den maximala bullernivån 35 dB(A) fr.o.m. kl. 22.00 t.o.m. kl. 07.00 i sovrum i bostäder för permanentboende.

När det gäller klockringningar under dagtid kan man anta att närboende får tåla andra ljudnivåer men även här finns naturligtvis gränser.

När det så gäller böneutrop från minareter har det aldrig varit något problem i Sverige. Dels tack vare muslimernas pragmatiska hållning men också utifrån att myndigheterna i samband med bygglovet kan reglera frågan.

Dagen
Blekinge Läns Tidning

9 kommentarer:

feminix sa...

Islam är världens snabbast växande religion. Våra barn och barnbarn får leva med moskéer som grannar. De får även leva som en förtryckt minoritet i sitt eget land. Som i Iran eller i Irak. Men det gör väl inget? Islam är ju en fredlig och kärleksfull religion? Islam, är det en religion som passar i Sverige?

Per Westberg sa...

Ungefär den typen av inlägg man kan vänta.

Anonym sa...

Vill du ha ett Sammhälle som är som Rosengård i Malmö. Så gör absolut ingenting, eller för den del säg absolut inte vad du tycker.
i annat fall gå och rösta på Sverigedemokraterna i valet 2010.

Anonym sa...

Själv så saknar jag, efter flera år i Mellanöstern, böneutrop från minareter blandade med klämtande kyrkklockor (jodå, sådana får också ljuda i många muslimska länder med en liten kristen minoritet). Det är vackert, ger en rytm åt dagen och påminner ständigt om att det bara finns en Gud, som inte är en kristen gud eller en muslimsk gud, utan Gud över allt och alla. Tragiskt att så fort något som har med islam att göra så kommer islamofober igång med sina okunniga, förutsägbara och unkna kommentarer...

KYRKLIGA BETRAKTELSER sa...

Om problematiken med böneutrop i förhållande till andra relgioner, kan man läsa om på min blogg.

Per Westberg sa...

Hej Kyrkliga betraktelser
Det är alltid tråkigt med anonyma bloggar. Särskilt om de är välskrivna. Anonymitet föder inte sällan misstänksamhet.

feminix sa...

Per Westberg! Var finns din lojalitet? Hos Svenska kyrkan och svenska folket eller hos islam och muslimerna? Ser du inte vad som håller på att hända framför dina ögon?

Jacob sa...

din inställning till detta ämne skrämmer mig. jag kan bara hoppas att du och dina tankar är i minoritet i Sverige och att sunda tankar övervinner dessa sjuka resonemang du framför. snart kommer det väl vara ok att stena en våldtagen kvinna till döds eftersom du har hittat ett kryphål i någon obskyr lagstadga.

Anonym sa...

Anonym: Sluta anvand ordet "islamofob". Manga av oss har bott i decennier i fororter och sett vad islam handlar om och blivit bemotta med muslimernas kvinnohat och rasism under manga manga ar sa fobi ar det knappast tal om. Manga som jag sett uttrycka sig om muslimer negativt har erfarenhet som grund sa du kan knappast kalla det for fobi. Det ar ett uttryck svensk media borjat anvanda i sin som jag ser det "anti-Sverige" kampanj.