2009-08-27

Regeringen gör rätt sekretessbedömning

Det tycks råda en ganska utbredd enighet att Aftonbladets publicering av uppgifter om israeliska arméns organstölder var olämplig då den i grunden är felaktig och grovt kränkande. Samtidigt som regeringen uppträder korrekt och hävdar den svenska presssfriheten gör många analysen att den israeliska regeringens angrepp mot den svenska regeringen i sak handlar om att föra fokus från EU:s kritik mot den israeliska staten.

Men Aftonbladets egen redaktion blir pinsamt vämjelig när de hela tiden försöker lägga rimridåer i sin strävan att motverka att kulturchefen Åsa Linderborg och ansvarige utgivaren Jan Helin bör få ta ansvar för sina publiceringsbeslut.

Igår hade Aftonbladet ledarsida ett litet stick (finne inte på nätet) där man krävde att UD skulle offentliggöra alla handlingar som upprättats i den diplomatiska processen. Mycket av materialet har lämnats ut men en del handlingar har hemligstämplats med hänsyn till utrikessekretessen. Aftonbladet påstår att en av de handlingar som hemligstämplats är ett brev från UD till ambassaden i Tel Aviv där man skriver att ambassaden inte ska skicka ut pressmeddelanden. Aftonbladet menar att det är en uppgift som borde inte förtjänar att hemligstämplas.

Om man bortser från det faktum att frågan om offentlighet kan prövas i domstol kanske inser man att regeringen naturligtvis gör rätt bedömning om man orkar förstå utrikessekretessen. Enligt 15 kap. 1 § i offentlighets- och sekretesslag (2009:400) anges att sekretess gäller för uppgift som rör Sveriges förbindelser med en annan stat eller i övrigt rör annan stat om det kan antas
att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar
landet om uppgiften röjs. Ganska harmlösa uppgifter kan sekretessbeläggas och det är inte heller helt ovanligt att hemligstämpeln hävs när historien är utagerad.

Om Sverige bedriver diplomati är det ganska lätt att inse att det inte altid befrämjar kontakterna om motparten vet att en av aktörerna (den svenska ambassadören) fått en näpst av sin regering.

Inga kommentarer: