2009-08-31

Här blandas det friskt

Psykiatriläkaren Thomas Jackson tar idag tillfället i akt att på SvD Brännpunkt framföra åsikten att läkarstudenter ska utbildas i simuleringsdiagnostik. Jackson menar att det förekommer att patienter simulerar sjukdom och att en fällande dom idag mot konstfackstudenten Anna Odell kan få konsekvenser för läkares kliniska praxis. Han ställer sig frågan när läkare ska anmäla.

Men doktor Jackson är nog lite fel ute och behöver inte oroa sig för att i så många fall överväga att polisanmäla patienter som han misstänker simulerar sjukdom. Anna Odellfallet är unikt. Anna Odell erkänner nämligen att hon alls inte var sjuk. Skulle Jacksons patienter göra detsamma har han verkligen lyckats i sitt kliniska arbete. Att anmäla patienter som man misstänker simulerar sjukdom lär inte vara framkomligt eftersom en åklagare knappast skulle kunna nå framgång med att styrka brottet.

Men doktor Jackson passade på. Genom att koppla till konstfackärendet lyckades han få in en artikel på SvD Brännpunkt om innehållet i läkarutbildningen.

Bloggar om

1 kommentar:

Anders sa...

Läser du inte vad Jackson skriver:

"Efter 20 års läkarverksamhet i Sverige har jag träffat en mängd simulanter, varav väldigt många fått förtidspension på grund av dålig diagnostisk kompetens hos svenska läkare i just simuleringsdiagnostik."

Nyligen har det skrivits om en person som fått 3-4 miljoner under ett par år från Försäkringskassan, eftersom han uppgett att han var halvsidigt förlamad. Det är väl troligt att han träffat åtminstone någon svensk läkare som han duperat.

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=762&a=513819