2009-08-23

Okunnighet om karensdag

Tänk att okunskapen om karensdagen är så utbredd att företrädare för kommuner tror att man ensidigt kan slopa den för att minska spridningen av svininfluensan. Det är dessvärre en fråga för riksdagen eftersom kravet på karensdag i lagen om sjuklön inte är dispositiv.

I förra veckan höjde jag på ögonbrynen när jag läste företagshälsovården Previas tips till arbetsgivarna inför ett kommande utbrott av svininfluensan. I sitt nyhetsblad skrev man:

Diskutera om ni ska tillåta ”flex eller semester”-uttag för att undvika karensdag.
Har inte Sveriges största företag inom företagshälsovård kunskap om lag om sjuklön tänkte jag. Men så slog det mig att det naturligtvis var någon klurig doktor som skrivit utifrån vad han eller hon tyckte verkar bra. Givetvis är det bra att den som känner sig sjuka stannar hemma och dessvärre har då karensdagen den effekten att folk gärna piper till jobbet när de inte borde.

Men okunskapen om lagstiftningen ser ut att vara mer utbredd än så. I Huddinge kommun säger beredskaps- och säkerhetshandläggaren Lena Vilmar, till DN, att man diskuterar man ska kunna erbjuda någon form av ersättning för den karensdag som de sjuka inte får betalt för. Till Östgötacorrespondenten säger Linköpings kommuns personaldirektör, Maria Kreese, att man inte har några planer på att slopa karensdagen. Det var ju ett riktigt svar men lite tråkigt att personaldirektören inte markerar att lagstiftningen kräver en karensdagen.

Tur att Lena Emanuelsson, chef för Sveriges kommuner och landstings förhandlingssektion rycker ut och berättar att det inte är möjligt att slopa karensdagen. – Det är naturligtvis viktigt att smittan inte sprids. Men vad det är för ersättningsregler som gäller för sjukdom det är inte en fråga för varje arbetsgivare utan det är beslutat av riksdagen enligt sjuklönelagen, och den är alla arbetsgivare skyldiga att följa, förklarar hon för SR Dagens Eko.

Som jag ser det finns två lösningar:


1. Riksdagen tar initiativ till en temporär förändring i lagen om sjuklön.

2. Arbetgivare möjliggör för medarbetare som har innestående kompensations- eller flexledighet att ta ut denna i pengar som ekonomisk kompensation för löneavdraget i samband med karensdagen.
Att karensdagen inte är dispositiv framgår av 6 § lag (1991:1047) om sjuklön. En ganska krånglig parageraf som säger att arbetsgivaren inte får betala för första dagen och att sjuklönen för de därpå följande dagarna bara får utgöra 80 procent av anställningsförmånerna.

Ordet karens
Ordet karens kommer från latinets carentia, carere som betyder vara utan något eller sakna något.

Bloggar om ,

Inga kommentarer: