2009-08-22

Odell bluddrar på

Att som förre konststudenten Anna Odell påstå att wallraffjournalistiken som metod skulle påverkas av åtalet mot henne om oredligt förfarande är gallimatias.
På måndag ställs Konstfackstudenten Anna Odell inför rätta åtalad för falsklarm, oredligt förfarande och våldsamt motstånd. Bakgrunden är den uppmärksammade händelsen där hon i sitt examensarbete iscensatte ett fingerat suiciförsök och tvångsvårdades på psykiatrisk klinik.

A propos åtalspunkten oredligt förfarande bluddrar Odell om att en fällande dom på den punkten skulle innebära att journalister som wallraffar skulle kunna straffas. Hon exemplifierar med de båda DN-journalister som i våras lurade nio läkare att skriva ut antibiotika. (Läs här).

Man kan fråga sig om Odell läst åklagarens gärningsbeskrivning där just brottet oredligt förfarande handlar om att hon genom sitt handlande ekonomiskt skadat Sankt Görans psyke. Kliniken har haft kostnader med anledning av Odells egotrippade performance. Oredligt förfarande är en form av bedrägeri där gärningsmannen inte har någon ekonomisk vinning.

Journalister som wallraffar kan göra sig skyldig till mängder av brott och det påverkas inte av detta åtal som Odell tyck tro. Att dra paralleller med DN-journalisterna är helt fel. Där handlade det om att förmå ett antal läkare att ställa diagnos bihåleinflammation och sedan konstatera att dessa förskrev antibiotika i strid med riktlinjerna för behandling av bihåleinflammation. God journalistik som ökar kunskapen om sambandet mellan antibiotikaanvändning och resistenta bakterier. De läkare som eventuellt kan känna sig kränkta har inte utsatts för oredligt förfarande eftersom de inte skadats ekonomisk. De har med all sannolikt fått betalt för sin behandling.

Odell saknar uppenbarligen inte bara insikt i hur hon förolämpat människor som drabbas av sjukdom och de resurser som är till för att hjälpa oss i kris. Hon har uppenbarligen inte förmågan att förstå rekvisiten i brottet oredligt förfarande. Tänk om hon inte heller förstår vad åtalspunkterna falskt larm och våldsamt motstånd innebär.

SvD, Konstfack betalar inte om elev fälls, DN
SvD, DN
Bloggar om

Inga kommentarer: